Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Vera Rovčanin-Orlović

Objavljeno: 30.08.2019.Zakonom o ugostiteljstvu (dalje: Zakon) se propisuju obaveze ugostitelja, kao i uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti.

Takođe, odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata, bliže se propisuju uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i način pružanja ugostiteljskih usluga.

Isto, Pravilnikom o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i podvrste garni hotel i apart hotel, posebni standardi za specijalizaciju hotela, kategorije, kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Tako, Zakonom je propisano da je ugostiteljska delatnost pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu, koju ugostitelj obavlja u ugostiteljskom objektu, van ugostiteljskog objekta i pokretnom ugostiteljskom objektu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ugostiteljska delatnost obavlja se u objektu, odnosno prostoru koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje predmetne delatnosti.

Na obavljanje ugostiteljske delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja zaštićeno kulturno dobro, odnosno zaštićeno područje, primenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara i propisi kojima se uređuje zaštita prirode.

Dalje, propisano je da ugostiteljsku delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Ako lice obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice obavlja ugostiteljsku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno, ugostitelj koji povremeno obavlja ugostiteljsku delatnost, na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i na drugim javnim manifestacijama, nije u obavezi da za taj prostor u kome obavlja delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta.

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojeno mesto ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta koji se kategoriše, osim kada je kategorizacija već izvršena, niti više od jedne vrste ugostiteljskog objekta.

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, ugostiteljski objekti mogu biti:

  • 1) ugostiteljski objekat za smeštaj;
  • 2) ugostiteljski objekat za ishranu, piće i napitke.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj pružaju se usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja.

Vrste ugostiteljskog objekta za smeštaj su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje i podvrsta turističkog naselja, pansion, kamp, kampiralište, hostel, prenoćište, konačište, botel, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, kao i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja.

U ugostiteljskom objektu za ishranu, piće i napitke, pripremaju se i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića.

Vrste ugostiteljskog objekta za ishranu, piće i napitke su restoran, taverna, kafana, bar, picerija, gril, pečenjara, pivnica, konoba, čarda, krčma, gostionica, kafe-poslastičarnica, bife, bistro, palačinkarnica, objekat brze hrane, ketering objekat, pab, kafe i drugi objekti.

Ugostiteljska delatnost može se obavljati i u pokretnom ugostiteljskom objektu, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ugostiteljska delatnost može se obavljati povremeno na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i na drugim javnim manifestacijama, a najduže 30 dana pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

U zavisnosti od vrste ugostiteljskog objekta, odnosno ugostiteljskih usluga koje se pružaju, privredno društvo je u obavezi da u predmetnom objektu, odnosno prostoru obezbedi sve uslove propisane u delu minimalno-tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova.

Ukoliko je u pitanju ugostiteljski objekat za smeštaj koji se kategoriše, potrebno je da objekat ispunjava i propisane standarde za kategorizaciju, kao i druge uslove za obavljanje predmetne delatnosti, u kom slučaju je privredno društvo u obavezi da, pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u takvom ugostiteljskom objektu, pribavi rešenje o kategorizaciji.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge