Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Transport kućnih ljubimaca gradskim prevozom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 09.05.2018.Putnik u vozilo može uneti psa visine do 40 cm mereno u visini grebena i mačku, u posebnom transporteru prilagođenom vrsti i veličini psa ili mačke, u periodu od 09.00 do 13.00 časova i 18.00 do 24.00 časa.

Vozač autobusa na liniji javnog gradskog prevoza ne sme da odbije prevoz ljubimaca ako su ispunjeni uslovi traženi ovom Odlukom.

Vlasnici kućnih ljubimaca, konkretno pasa i mačaka često se pitaju da li je dozvoljeno transportovanje životinja u javnom prevozu, i ako jeste, pod kojim uslovima? Takođe se pitaju i da vozač ili vlasnik autobusa sme da odbije da vozi ljubimca čak iako su uslovi (ukoliko postoje) ispunjeni?

U skladu sa Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, putnik koji koristi javni linijski prevoz na teritoriji grada Beograda, može u vozilo uneti ručni prtljag, dečja kolica, invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

Putnik u vozilo može uneti psa visine do 40 cm mereno u visini grebena i mačku, u posebnom transporteru prilagođenom vrsti i veličini psa ili mačke, u periodu od 09.00 do 13.00 časova i 18.00 do 24.00 časa.

Transporter predstavlja sanduk, kutiju, kavez ili bilo koju drugu čvrstu konstrukcija za transport životinja u vozilu primerena vrsti životinja. Transporter mora biti takav da obezbeđuje ventilaciju za životinje, dovoljno slobodne podne površine i visinu koja odgovara njihovoj veličini tako da mogu da stoje ili legnu, osim ako tehnički protokol ili posebni uslovi za dobrobit životinja zahtevaju drugačije.

Transporter mora biti opremljen da obezbeđuje sigurnost životinja, tako što je zatvoren na odgovarajući način (katancem, bravom ili rajsferšlusom) kojim se onemogućava provlačenje šape, njuške ili bežanje životinja, kao i ispadanje i curenje hrane, izmeta i drugih otpadaka.

Vozač autobusa na liniji javnog gradskog prevoza ne sme da odbije prevoz ljubimaca ako su ispunjeni uslovi traženi ovom Odlukom.

Ako fizičko lice postupi suprotno odredbama kojima je dozvoljen prevoz životinja kazniće se novčanom kaznom od 6.000 dinara. U situaciji kada vozač ne dopusti unos životinje nije izričito propisana kaznena odredba.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge