Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Tabelarni prikaz propisanih kazni za prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Snežana Zvonarić

Objavljeno: 11.02.2016.

Stručni komentar
TABELARNI PRIKAZ PROPISANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE IZ ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU
• "Sl. glasnik RS", br. 6/2016 •

Zakonom o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) se uređuje javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira, kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Nadležni organi za održavanje javnog reda i mira su:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova,

- komunalna policija,

- inspekcijski organi i

- drugi nadležni organi u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom.

Zakonom su propisane kazne za prekršaje:

SVAĐA, VIKA I BUKA NA JAVNOM MESTU

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Narušavanje javnog reda i mira ili stvaranje uznemirenja građana svađom ili vikom

Novčana kazna - od 5.000 do 20.000 dinara

Novčana kazna - od 20.000 do 50.000 dinara

Nije kažnjiv

Narušavanje javnog reda i mira ili stvaranje uznemirenja građana, izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora, sirena i sl.)

Novčana kazna - od 5.000 do 30.000 dinara

Novčana kazna - od 20.000 do 50.000 dinara

Nije kažnjiv

NEPRISTOJNO, DRSKO I BEZOBZIRNO PONAŠANJE

 

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Nepristojno, drsko ili bezobzirno ponašanje kojim se narušava javni red i mir ili ugrožava imovina ili vređa moral građana

Novčana kazna - od 10.000 do 150.000 dinara

Rad u javnom interesu - od 80 do 360 časova

Rad u javnom interesu - od 240 do 360 časova

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana.

Nije kažnjiv

VREĐANJE, VRŠENJE NASILJA, PRETNJA ILI TUČA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Vređanje drugog ili vršenje nasilja nad drugim ili pretnjom narušavanje javnog reda i mira

Novčana kazna - od 20.000 do 100.000 dinara

Kazna zatvora - od 10 do 30 dana

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

Kažnjiv

Narušavanje javnog reda i mira izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj

Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

Kaznom zatvora od 30 do 60 dana

Kažnjiv

OSTAVLJANJE OPASNIH PREDMETA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Stavljanje ili držanje ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi predmeta ili uređaja koji može ugroziti sigurnost građana ili mu naneti štetu ili izbacivanje takvih predmeta na ulicu

Novčana kazna - od 5.000 do 20.000 dinara

Rad u javnom interesu - od 40 do 120 časova

- pravno lice - novčana kaznom od 50.000 do 100.000 dinara

- preduzetnik - novčana kazna od 20.000 do 50.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčana kazna od 5.000 do 20.000 dinara

-

Nije kažnjiv

UGROŽAVANJE SIGURNOSTI UREĐAJIMA NA DALJINU

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje sigurnosti građana korišćenjem uređaja kojima se upravlja na daljinu

Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

-

Nije kažnjiv

PROSJAČENJE

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Prosjačenjem ugrožavanje spokojstva građana ili narušavanje javnog reda i mira

Novčana kazna - od 5.000 do 10.000 dinara

Kazna zatvora do 30 dana

Novčana kazna - od 10.000 do 30.000 dinara

Kazna zatvora do 30 dana

Nije kažnjiv

KOCKANJE

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Pozivanje drugog na kocku ili kockanje, ustupanje prostorije radi kockanja ili organizovanje kockanja

Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara

Rad u javnom interesu od 120 do 360 časova

- pravno lice - novčana kazna od 500.000 do 2.000.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara

 

 Nije kažnjiv

Kockanje sa maloletnim licem ili na drugi način omogućavanje kockanja maloletnom licu

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

 

 Nije kažnjiv

NEOVLAŠĆENA PREPRODAJA ULAZNICA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Neovlašćeno nuđenje, prodaja ili preprodaja ulaznica za kulturne, sportske ili druge priredbe i manifestacije.

 

Novčana kazna - od 10.000 do 50.000 dinara

Rad u javnom interesu - od 40 do 120 časova.

-

Nije kažnjiv

Neovlašćeno organizovanje ili omogućavanje preprodaje ulaznica za kulturne, sportske ili druge priredbe i manifestacije

 

Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara

Rad u javnom interesu - od 120 do 360 časova

- pravno lice - novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

 

 Nije kažnjiv

UZNEMIRAVANJE GRAĐANA VRAČANJEM, PRORICANJEM ILI SLIČNIM OBMANJIVANJEM

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Uznemiravanje građana ili narušavanje javnog reda i mira vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem

 

Novčana kazna - od 10.000 do 50.000 dinara

Rad u javnom interesu od 40 do 120 časova

-

 Nije kažnjiv

PROSTITUCIJA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Odavanje prostituciji, korišćenje usluga prostitucije ili ustupanje prostorije radi prostitucije.

 

Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

 

 

Ustupanje prostorije maloletnom licu radi prostitucije

 

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

 

 

PALJENJE PIROTEHNIČKIH PROIZVODA ILI PUCANJE

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje sigurnosti građana paljenjem pirotehničkih proizvoda

 

Novačna kazna od 10.000 do 50.000 dinara

Rad u javnom interesu od 40 do 120 časova

Kazna zatvora od 30 do 60 dana

Nije kažnjiv

Narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje sigurnosti građana pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja

 

Novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara

Kazna zatvora od 30 do 60 dana

Kazna zatvora od 30 do 60 dana

Nije kažnjiv

PRIKUPLJANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA BEZ OBAVEŠTAVANJA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica/korišćenje dece i maloletnih lica

Pokušaj dela

Prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja nadležnog organa ili u toku prikupljanja dobrovoljnih priloga ugrozi spokojstvo građana ili naruši javni red i mir

 

Novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara

Rad u javnom interesu od 40 do 120 časova

- pravno lice - novčanom kaznom od 250.000 do 1.000.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara

 Novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara

Kazna zatvora od 30 do 60 dana

- pravno lice - novčanom kaznom od 250.000 do 1.000.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara

 Nije kažnjiv

PROPUŠTANJE OBAVEŠTAVANJA O NARUŠAVANJU JAVNOG REDA I MIRA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Prilikom obavljanja ugostiteljske ili druge uslužne delatnosti propuštanje da se bez odlaganja obavesti policija o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu

 

Novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara

- pravno lice - novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara

 

 Nije kažnjiv

BUKA U UGOSTITELJSKIM I DRUGIM OBJEKTIMA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Narušavanje javnog reda i mira obavljanjem umetničke, ugostiteljske ili druge delatnosti, izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala, preko dozvoljene jačine koja je uređena propisima o zaštiti životne sredine od buke

 

Novčana kazna - od 20.000 do 100.000 dinara

- pravno lice - novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara

 

 Nije kažnjiv

PRODAJA ALKOHOLNIH PIĆA LICIMA POD OČIGLEDNIM UTICAJEM I MALOLETNICIMA

Prekršaj

Propisana kazna

Izvršenje u grupi od tri ili više lica

Pokušaj dela

Narušavanje javnog reda i mira prodajom alkoholnog pića licu koje je pod očiglednim uticajem alkohola ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života

 

Novčana kazna - od 20.000 do 100.000 dinara

- pravno lice - novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara

- preduzetnik - novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara

 

Nije kažnjiv

VREĐANJE SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI

Uvreda službenog lica nadležnih organa u vršenju službene dužnosti

 

Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara

Kazna zatvora - od 30 do 60 dana

 

 Nije kažnjiv

 



Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge