Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Oznake o ograničenju brzine pojedinih vrsta vozila

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 03.11.2017.Vozači koji upravljaju teretnim i drugim vozilima dužni su da se pridržavaju propisanih ograničenja brzine, ali ta vozila ne moraju na svojoj zadnjoj strani da imaju oznaku ograničenja brzine.

Vozači koji upravljaju teretnim i drugim vozilima dužni su da se pridržavaju propisanih ograničenja brzine, ali po važećim propisima nalepnice koje na zadnjim stranama teretnih i drugih vozila označavaju najveću dozvoljenu brzinu kojom se ta vozila mogu kretati u saobraćaju na putu, više nisu obavezne.

Odredbama člana 45. važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Zakon) propisano je, naime, da se brzina kretanja vozila prema vrsti ograničava na:

- 80 km/h - za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h,

- 80 km/h - za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan),

- 70 km/h - za autobuse kada se vrši organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h,

- 50 km/h - za autobuse sa priključnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugrađenih sedišta imaju i određena mesta za stajanje,

- 40 km/h - za traktore, odnosno 30 km/h kada se u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi najmanje jedno lice,

- 20 km/h - za turistički voz i radnu mašinu na kojoj se prevoze lica.

Odredbama člana 48. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima bilo je propisano obavezno označavanje odgovarajućom oznakom pojedinih vrsta vozila čija je najveća dozvoljena brzina bila ograničena tim zakonom, ali ta obaveza novim Zakonom sada nije predviđena.

Prema tome, kada upravljaju vozilima navedenim u članu 45. Zakona, vozači su dužni da poštuju ograničenja brzine koja je za ta vozila propisana, ali ta vozila ne moraju na svojoj zadnjoj strani da imaju oznaku ograničenja brzine.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge