Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nepostojanje obaveze dostavljanja originalne ambalaže proizvoda prilikom izjave o reklamaciji

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 29.12.2016.Pitanje:

• Da li trgovac može da uslovljava prihvatanje izjave o reklamaciji u pogledu isporučene robe koja nije saobrazna ugovoru dostavljanjem originalne ambalaže proizvoda?

Odgovor:

Reklamaciona procedura utvrđena je članom 56. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon). Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52. (nesaobraznost robe), 54. (garancija) i 81. ovog zakona (nesaobraznost izvršene usluge), kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Potrošač izjavljuje reklamaciju prodavcu uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Obaveza je prodavca da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Što se ambalaže tiče, članom 56. stav 10. Zakona propisano je da nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Dakle, prodavac nema pravo da uslovljava prihvatanje izjave o reklamaciji u pogledu nesaobrazne robe, niti da uslovljava rešavanje reklamacije u korist potrošača tj. otklanjanje nesaobraznosti dostavljanjem originalne ambalaže kupljenog proizvoda.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge