Zastava Bosne i Hercegovine

Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 22.02.2019.Poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu zbog nedolaska na posao ukoliko je opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu zaključenim sa zaposlenim, kao povreda radne obaveze ili radne discipline zbog koje se može otkazati ugovor o radu, propisan nedolazak zaposlenog na posao.

Prema tome, na poslodavcu je da se opredeli da li će svojim opštim aktom ili ugovorom o radu sa zaposlenim propisati kao otkazni razlog nedolazak na posao i to u trajanju od jednog, dva ili primera radi, tri dana. Dodatno, ni u konkretnom slučaju se ne smatra da je zaposleni automatski dao otkaz već je potrebno da poslodavac u postupku koji prethodi otkazu ugovora o radu utvrdi činjenice i izvede dokaze koji ukazuju da postoji opravdan razlog i da su se stekli uslovi za otkaz ugovora o radu, i da pre otkaza ugovora o radu u slučaju nepoštovanja radne discipline i povrede radne obaveze zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na isto, u smislu odredbe člana 180. Zakona o radu (dalje: Zakon).

S druge strane, poslodavac u skladu sa odredbama Zakonom, može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to ako ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad.

U slučaju teže bolesti, umesto zaposlenog, potvrdu poslodavcu dostavljaju članovi uže porodice ili druga lica sa kojima živi u porodičnom domaćinstvu.

Ako zaposleni živi sam, potvrdu je dužan da dostavi u roku od tri dana od dana prestanka razloga zbog kojih nije mogao da dostavi potvrdu.

U slučaju nepoštovanja roka za dostavljanje potvrde o privremenoj sprečenosti za rad, poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu.

Poslodavac je i u ovom slučaju dužan da pre otkazivanja ugovora o radu, saglasno Zakonu sprovede proceduru za utvrđivanje postojanja povrede radne discipline. To znači da je poslodavac dužan da zaposlenom dostavi upozorenje da su se stekli uslovi za otkaz i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja za izjašnjenje. Zaposleni uz izjašnjenje može u istom roku da priloži mišljenje sindikata čiji je član. Tek po sprovođenju ove procedure zaposlenom se može dostaviti rešenje o otkazu ugovora o radu, ako u ovom postupku poslodavac utvrdi da su ispunjeni uslovi za otkaz.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge