Zastava Bosne i Hercegovine

DO KOG IZNOSA I POD KOJIM USLOVIMA POSLODAVAC MOŽE OPTERETITI ZARADU ZAPOSLENOG NOVČANIM POTRAŽIVANJIMA?

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Radmila Lišanin

Objavljeno: 06.01.2013.U određenim slučajevima poslodavac je u obavezi ili situaciji da izvrši naplatu svojih ili potraživanja trećih lica obustavom od zarade zaposlenog. Međutim kako je zarada zaposlenog  zakonom zaštićeno pravo iz radnog odnosa, za isto postoje određena pravila odnosno ograničenja, i to u sledećem smislu:

Naime, članom 123. Zakona o radu utvrđena je odgovarajuća zaštita zarade i naknade zarade zaposlenog, pa tako poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog, najviše do jedne trećine zarade, odnosno naknade zarade.

Iz navedene odredbe Zakona proizlazi da:

  - se iz zarade zaposlenog može naplatiti novčano potraživanje samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom,
  - se za slučajeve koji nisu utvrđeni zakonom, može vršiti obustava iz zarade samo uz pristanak zaposlenog,
  - najveća obustava od zarade može iznositi jednu trećinu zarade i to samo po pravnosnažnoj presudi suda i u slučajevima utvrđenim zakonom, izuzev ako zakonom nije drukčije određeno,
  - visina obustave iz zarade uz pristanak zaposlenog nije ograničena ovom odredbom,
  - se ne može vršiti obustava iz zarade zaposlenog na osnovu rešenja ili odluke poslodavca, ako zaposleni za to nije dao svoj pristanak,
  - ako zaposleni ne da pristanak za obustavu iz zarade, poslodavac može svoje potraživanje da naplati isključivo preko suda.

Međutim navedeno ograničenje o izvršenju potraživanja iz zarade zaposlenog do jedne trećine primenljivo je samo u slučajevima za koje Zakonom o izvršenju i obezbeđenju nije drugačije određeno.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi bliže je uređeno odredbama čl. 175. do 182. pri čemu se na izvršenje na zaradi primenjuju i ostale (opšte) odredbe ovog zakona (čl. 146. - 173.), kojima se generalno uređuje izvršenje na novčanom potraživanju dužnika.

U odnosu na ograničenje izvršenja iz člana 123. Zakona, značajne su odredbe člana 148. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku, kojima se utvrđuje ograničenje izvršenja, tako što se izvršenje na zaradi i penziji, kao i na naknadi zarade može sprovesti do iznosa od dve trećine zarade, penzije ili naknade zarade. Ako se izvršenje sprovodi na minimalnoj zaradi, predmet izvršenja može biti samo do jedne polovine iste.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge