Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Poklon povodom sklapanja braka kao zajednička imovina supružnika

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 20.08.2012.

Pitanje:

• Da li poklon koji supružnici dobiju povodom sklapanja braka predstavlja njihovu posebnu ili zajedničku imovinu?

Odgovor:

Pokloni učinjeni nekom od supružnika u toku zajednice života ulaze u njegovu posebnu imovinu. Međutim, poklon može biti poklonjen i supružnicima kao paru i tada odluka da li takav poklon ulazi u posebnu ili zajedničku imovinu supružnika zahteva odgovarajuće obrazloženje.

Prema jednom mišljenju, pokloni učinjeni na ime oba supružnika su u njihovoj susvojini, pošto ova imovinska vrednost ne potiče od rada, a pored toga režim susvojine je opšti i primenjuje se uvek kada zakonom nije uveden režim zajedničke svojine.

U našoj sudskoj praksi se smatra da stvari koje supružnici dobijaju povodom venčanja na poklon od strane trećih lica predstavljaju zajedničku svojinu i pripadaju i jednom i drugom supružniku zato što se daju radi zasnivanja novog domaćinstva i radi lakšeg življenja, bez obzira od čijih srodnika je stvar dobijena, ukoliko u momentu činjenja poklona nije izričito označeno da se stvari poklanjaju samo jednom od supružnika ili pak iz same prirode stvari to ne proizilazi.

Namera poklonodavca, priroda poklonjene stvari i povod zbog čega je poklon učinjen primarni su kriterijumi za odlučivanje o sudbini poklona učinjen supružnicima kao bračnom paru.

Ova vrsta poklona, po pravilu, podrazumeva uzvratne poklone, u sličnim prilikama, koji se nabavljaju iz sredstava zajedničke imovine. Tako će npr. supružnici koji su od prijatelja dobili poklon za venčanje, godišnjicu braka, useljenja u novu kuću ili stan, u skladu sa običajima imati obavezu da povodom nekog sličnog događaja uzvrate poklon prijateljima.

Kao zaključak, može se reći da se kod poklona učinjenih supružnicima kao bračnom paru, uvek treba poći od pretpostavke da oni ulaze u zajedničku imovinu, osim ako jedan od supružnika ne dokaže suprotno.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge