Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nemogućnost ponovnog preispitivanja očinstva DNK analizom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 01.09.2011.


Pitanje:

• Ukoliko je pravnosnažnom presudom iz 1954. godine utvrđeno očinstvo lica koje je u međuvremenu preminulo, da li postoji mogućnost da se na osnovu naknadne DNK analize bračne dece i vanbračnog sina pokojnika očinstvo ponovo preispita?

Odgovor:

Presuda suda kojom je 1954. godine utvrđeno očinstvo je pravnosnažna. To znači da se ta odluka više ne može pobijati redovnim pravnim lekovima, a imajući u obzir protok vremena ni vanrednim pravnim lekovima.

O ovoj pravnoj stvari više se ne može ponovo suditi, takva odluka se ne može osporavati, ona vezuje stranke i sud i smatra se da je istinito ono što je odlukom utvrđeno (res iudicata pro veritate habetur).

U domaćem pravnom sistemu ne postoji pravno sredstvo ili postupak da se na osnovu DNK analize bračne dece i vanbračnog sina pokojnika preispita očinstvo sa ili bez njegove saglasnosti.

I u slučaju da se izvrši DNK analiza ona bi imala više informativni značaj, ali ne bi imala statusne posledice, tako da presudom utvrđen status vanbračnog deteta ne bi bio promenjen.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge