Zastava Bosne i Hercegovine

TUŽBA ZA ISELJENJE

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nenad Cvjetićanin

Objavljeno: 06.01.2013.Preuzmi: Primer tužbe za iseljenje

U kategoriju bespravno useljenih lica možemo uvrstiti pored onih koja se nasilno useljavaju u tuđi stan (bez pravnog osnova) i  zakupca koji posle otkaza ugovora o zakupu odbija da izađe iz stana, bivšeg bračnog partnera koji posle okončane brakorazvodne parnice neosnovano ostaje u stanu koji je njegov bivši bračni partner stekao nasleđem ili poklonom, vanbračni partner nakon okončanja vanbračne zajednice i svako drugo lice za koje je sudskom presudom utvrđeno da se nalazi u posedu stana bez pravnog osnova.

Postupak za iseljenje je hitan i vodi se pred opštinskim organom uprave nadležnim za stambene poslove. Nadležnost opštinskog organa utvrđuje se u zavisnosti od mesta u kojem se stan nalazi. Opštinski organ uprave se po pravilu, neće upuštati u raspravljanje i dokazivanje suprotne strane da li ima pravni osnov za stanovanje ili ne. Međutim, ostaje obaveza organa uprave da suprotnu stranu obavesti o pokrenutom postupku i zatraži njeno izjašnjenje.

U slučaju da bespravno useljeno lice odbija da primi poziv za ročište, to svakako neće sprečiti organ uprave da sprovede i okonča postupak i pomenuto lice sa svim stvarima i drugim licima iseli iz predmetnog stana. Obzirom da se u praksi pokazalo da prinudno iseljenje iz stana može biti vrlo neprijatno, preporuka je da bespravno useljeno lice postupi po rešenju opštinskog organa ili pak sudskoj presudi i dobrovoljno se iseli u ostavljenom roku.

Postupak za iseljenje može se pokrenuti i tužbom pred nadležnim sudom u slučaju kada je sporan sam pravni osnov npr. Ugovor o zakupu. Tada tužilac najčešće u petitumu tužbe pored zahteva sudu da donese presudu kojom će obavezati tuženog da preda tužiocu u državinu stan oslobođen od lica i stvari,  po pravilu ima i dodatni zahtev a to je da sud ujedno utvrdi da pravni osnov zaista postoji, tj. da je došlo do zaključenja spornog ugovora.

Vlasnik stana, pored iseljenja, ima pravo da od bespravno useljenog lica zahteva i naknadu štete u visini isplaćenih režijskih troškova za infostan, struju, vodu i ostalo..Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge