Zastava Bosne i Hercegovine

Korišćenje zajedničkih prostorija stambene zgrade

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 09.06.2017.

Zajednički delovi zgrade mogu da se koriste samo u skladu sa njihovom namenom, pa se u tom smislu osim otirača ispred ulaza u stan ili poslovnu prostoriju ne bi mogle držati stvari koje direktno ne služe nameni posebnog dela zgrade.

Međutim, korišćenje zajedničkih delova zgrade detaljno se može urediti pravilima o međusobnim odnosima vlasnika te je moguće odrediti da se u zajedničkim prostorijama zgrade, (ukoliko su stepenište i hodnik dovoljno prostrani) može držati cveće u odgovarajućim posudama i sl. Pravila vlasnika kojima se propisuje i kućni red zgrade, ne smeju biti u suprotnosti sa opštim pravilima kućnog reda koja donosi jedinica lokalne samouprave.

Zajednički delovi zgrade su delovi koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova, odnosno zgradi kao celini, kao što su: zajednički prostori (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.), zajednički građevinski elementi, kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji, ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu.

Mnogi građani se pitaju da li je dozvoljeno držati cveće odnosno druge predmete u hodnicima stambene zgrade?

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisano je da vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine nad zajedničkim delovima zgrade.

Predviđeno je da vlasnik posebnog dela zgrade, osim prava propisanih zakonom kojim se uređuje pravo svojine, ima pravo i da upotrebljava zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojoj to odgovara njegovim potrebama i potrebama članova njegovog domaćinstva, odnosno obavljanja delatnosti.

To znači da načelno zajednički delovi zgrade mogu da se koriste samo u skladu sa njihovom namenom, pa se u tom smislu osim otirača ispred ulaza u stan ili poslovnu prostoriju ne bi mogle držati stvari koje direktno ne služe nameni posebnog dela zgrade.

Međutim, korišćenje zajedničkih delova zgrade detaljno se može urediti pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici koji jednoglasnom odlukom donose svi vlasnici posebnih delova zgrade pa je tom prilikom moguće odrediti da se u zajedničkim prostorijama zgrade, (ukoliko su stepenište i hodnik dovoljno prostrani) i, može držati cveće u odgovarajućim posudama i sl.

Ipak, potrebno je voditi računa da Pravila vlasnika kojima se propisuje i kućni red zgrade, ne smeju biti u suprotnosti sa opštim pravilima kućnog reda koja donosi jedinica lokalne samouprave.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge