Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU 13 IV 00000/12 OD 03.10.2012.

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: PRO BONO

Objavljeno: 06.01.2013.

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU     

                                                                                          
Izvršno odeljenje

Veza    13 IV 00000/12

Izv poverilac
Izv dužnik

Primeraka: 2

PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU 13 IV 00000/12 OD 03.10.2012.

Izvršni dužnik u blagovremenom roku podnosi nadležnom sudu prigovor protiv rešenja o izvršenju 13 iv 00000/12 od 03.10.2012. radi naplate  novčanog potraživanja  na osnovu verodostojne isprave-menice.

Izvršni dužnik ističe prigovor zastarelosti potraživanja izvršnog poverioca. Zastarelost potraživanja izvršnog poverioca nastupila je dana 01.03.2012. godine jer je tog dana protekao rok od dve godine od dospelosti potraživanja izvršnog poverioca prema glavnom dužniku za čije ispunjenje je garantovao izvršni dužnik kako jemac.

Dokaz: Ugovor o jemstvu zaključen između izvršnog poverioca i jemca – pribaviti po službenoj dužnosti od izvršnog poverioca

Izvršni dužnik ističe prigovor neobaveštavanja izvršnog poverioca kao jemca o delimičnom ispunjenju obaveze glavnog dužnika prema izvršnom poveriocu.

Izvršni dužnik ima saznanja da je glavni dužnik izvršnom poveriocu do dana donošenja rešenja o izvršenju u više navrata isplatio iznos od 750.000 dinara čime je obaveza izvršnog dužnika kao jemca umanjena za taj iznos.

Stoga, izvršni dužnik ističe i prigovor delimičnog ispunjenja potraživanja izvršnog poverioca.

Dokaz: Izvod sa poslovnog računa izvršnog poverioca od 01.10.2011. do 03.10.2012.

Tako da izvršni poverilac u menici nije mogao da unese iznos od 1.000.000,00 dinara jer to nije iznos koji duguje izvršni dužnik,niti je to iznos za koji je jemac jemčio.

Dalje, izvršni dužnik ističe prigovor ništavosti menice, jer je uneti menični iznos neistinit.

Ugovorom o jemstvu (u daljem tekstu: Ugovor) zaključenom 01.10.2011. godine između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika, izvršni dužnik kao jemac se obavezao da isplati izvršnom poveriocu iznos od 900.123,49 dinara, a kao sredstva obezbeđenja po ovom ugovoru predate izvršnom poveriocu dve blanko sopstvene menice sa klauzulom bez protesta sa ovlašćenjem da unese bitne menične sastojke u skladu sa ugovorom i vrednosti potraživanja.

Izvršni poverilac je zloupotrebio menično ovlašćenje dato od strane izvršnog dužnika i popunio tzv. "blanko" menicu na veći iznos od jemčenog iznosa! U članu 1. Ugovora iznos za koji jemči izvršni dužnik tačno je naveden i iznosi 900.123,49 dinara, a iznos upisan u menici od strane izvršnog dužnika je 1.000.000,00 dinara, ŠTO ZNAČI DA JE U VERODOSTOJNU ISPRAVU UNET NEISTINIT SADRŽAJ!

Dokaz: Ugovor o jemstvu od 01.10.2011.

Stoga je jasno da je izvršni poverilac svojim nesavesnim postupanjem prekoračio ovlašćenje  i popunio menicu na znatno veći iznos od onoga koji izvršni dužnik kao menični dužnik duguje po osnovu Ugovora radi čijeg obezbeđenja izvršenja je menica i data.

POPUNJAVANJE MENIČNE SVOTE ( KAO JEDNOG OD BITNIH MENIČNIH  ELEMENATA) OD STRANE IZVRŠNOG POVERIOCA NA VEĆI IZNOS OD IZNOSA NA KOJI JE OVLAŠĆENJE DATO JE SUPROTNO NAVEDENOM UGOVORU I PREDSTAVLJA GRUBO KRŠENJE MENIČNOG OVLAŠĆENJA I MENICU ČINI NIŠTAVOM !

NIŠTAVA MENICA NE MOŽE BITI VERODOSTOJNA ISPRAVA POGODNA ZA IZVRŠENJE u smislu ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU!

STOGA, IZVRŠNI DUŽNIK POBIJA REŠENJE O IZVRŠENJU U CELINI I PREDLAŽE DA SUD STAVI VAN SNAGE REŠENJE O IZVRŠENJU KOJIM SE ODREĐUJE IZVRŠENJE I ODREDI DA SE POSTUPAK NASTAVLJA KAO POVODOM PRIGOVORA PROTIV PLATNOG NALOGA.

Izvršni dužnikKompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge