Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Izvršenje na zaradi koja je opterećena administrativnim zabranama

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Mladen Nikolić

Objavljeno: 18.08.2016.Pitanje:

Da li se zaposlenom može obustaviti po sudskom rešenju o izvršenju i više od 2/3 od zarade, ukoliko je zaposleni opterećen mnogim administrativnim zabranama?

Odgovor:

Odredbom člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon) je propisano da se izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da sprovede u visini do 2/3 zarade, naknade zarade, plate, naknade plate ili penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak primanju od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

Imajući u vidu gore citiranu odredbu Zakona, izvršenje na zaradi zaposlenog, ukoliko nije u pitanju minimalna zarada, može se sprovoditi, tj. zaposlenom se zarada može obustaviti do 2/3 od zarade.

Ukoliko je zaposleni kao izvršni dužnik opterećen mnogim administrativnim zabranama, onda je relevantna odredba člana 297. Zakona.

Odredbom člana 297. stav 1. Zakona je propisano da zabrana isplate zarade sa pristankom izvršnog dužnika (administrativna zabrana) ima dejstvo rešenje o izvršenju na zaradi.

Prema stavu 2. istog člana uprkos administrativnoj zabrani, izvršni poverioci koji potražuju zakonsko izdržavanje, novčanu rentu za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja i novčanu rentu zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad namiruju se pre poverilaca u čiju korist je uvedena administrativna zabrana, do punog iznosa ili srazmerno visini potraživanja i ako je izvršenje radi namirenja potraživanja obuhvaćeno administrativnom zabranom već počelo.

Imajući u vidu gore citiranu odredbu Zakona, ukoliko nije reč o potraživanjima iz stava 2. člana 297. Zakona o izvršenju i obezbeđenju kada je zarada zaposlenog kao izvršnog dužnika opterećena administrativnim zabranama i one su uspostavljene pre rešenja o izvršenju, te je opterećeno 2/3 zarade, neće mu se moći obustaviti preostala 1/3 zarade. Samo ukoliko je opterećeno manje od 2/3 zarade, moći će se obustaviti po rešenju o izvršenju koje je doneo sud i to razlika od dela koji je opterećen administrativnom zabranom do 2/3 zarade.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge