Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKLJUČENA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - usvojeno više predloga zakona


U Danu za glasanje Narodni poslanici su većinom glasova usvojili:

- Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju,

- Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara,

- Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi,

- Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, kao i

- Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu.

Narodni poslanici su usvojili:

- Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku,

- Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,

- Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

- Predlog zakona o lobiranju, kao i

- Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Na sednici je usvojen i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva izuzev predloga da se za sudiju Osnovnog suda u Prokuplju izabere Dara Todorović.

Usvojeni su Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Većinom glasova usvojen je Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, izuzev predloga da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi izabere Marko Marković, kao i predlog da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu izabere Mikica Karić.

Na sednici su usvojeni i sledeći predlozi:

- Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

- Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

- Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i

- Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.11.2018.
Naslov: Redakcija