Krivično pravo

Email Print


Neovlašćeno držanje opojnih droga

Gordana Krstić

Krivična prijava

Ana Klipa

Naknada štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode

Mirjana Mihajlović

Nedavanje izdržavanja

Gordana Krstić

Način odbrane u prekršajnom postupku

Sanja Sremčev

Institut odlaganja krivičnog gonjenja

Nikola Pantelić

Oštećeni kao supsidijarni tužilac

Smiljka Jevtović

Rehabilitacija osuđenih u krivičnom postupku

Redakcija Paragraf Lex

Sitna krađa

Smiljka Jevtović

Sporazum o priznanju krivice

Nikola Pantelić

Zastarelost u krivičnom postupku

Smiljka Jevtović

Osnovne karakteristike kućnog zatvora kao alternative kazni zatvora

Bojana Radivojević

Prekršajni nalog

Slobodan Marinković

Prekršajna odgovornost vozača koji upravlja vozilom za vreme trajanja mere zabrane upravljanja vozilom

dr Mirjana Šušnjara

Dogovor o trajanju zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom sporazumom o priznanju prekršaja

dr Mirjana Šušnjara