AKTUELNI SLUŽBENI LISTOVI I GLASILA REPUBLIKE SRBIJE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex


REPUBLIČKA I POKRAJINSKA:


Službeni glasnik RS
broj 96, 02.12.2016.

Službeni list AP Vojvodine
broj 64, 24.11.2016.

GRADSKA:


Službeni list grada Beograda
broj 105, 09.11.2016.

Službeni list grada Novog Sada
broj 73, 28.11.2016.

Službeni list grada Niša
broj 130, 16.11.2016.

Službeni list grada Kragujevca
broj 39, 28.11.2016.

Službeni glasnik grada Valjeva
broj 16, 10.11.2016.

Službeni glasnik grada Vranja
broj 33, 08.11.2016.

Službeni list grada Vršac
broj 17, 23.11.2016.

Službeni list grada Zaječara
broj 34, 22.11.2016.

Službeni list grada Zrenjanina
broj 30, 21.11.2016.

Službeni glasnik grada Jagodina
broj 16, 07.10.2016.

Službeni list grada Kikinda
broj 17, 24.10.2016.

Službeni list grada Kraljeva
broj 31, 21.11.2016.

Službeni list grada Kruševca
broj 11, 27.09.2016.

Službeni glasnik grada Leskovca
broj 39, 24.09.2016.

Službeni list grada Loznice
broj 19, 12.09.2016.

Službeni list grada Novog Pazara
broj 8, 26.10.2016.

Službeni list grada Pančeva
broj 30, 12.10.2016.

Službeni glasnik grada Požarevca
broj 14, 22.11.2016.

Službeni list grada Smedereva
broj 9, 22.09.2016.

Službeni list grada Sombora
broj 24, 06.10.2016.

Službeni list grada Subotice
broj 53, 24.11.2016.

Službeni list grada Užica
broj 33, 17.11.2016.

Službeni list grada Čačka
broj 20, 21.10.2016.

OPŠTINSKA:


Službeni list opština Srema
broj 31, 04.10.2016.