U saradnji s pravnim (ali i drugim) fakultetima Paragraf organizuje 15-časovnu obuku radi osposobljavanja studenata za rad s elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex. Na ovaj način budući pravnici će biti u potpunosti spremni da u svom radu iskoriste sve prednosti koje pruža elektronska pravna baza.

Potpisani su protokoli o saradnji sa:

U okviru ove saradnje Paragraf je studentima i nastavnicima omogućio besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex na više od 350 računara na fakultetima. Od 2005. godine do sada, više od 5.000 studenata je s uspehom završilo ovu obuku i dobilo Sertifikate čiji su suizdavači fakulteti i Paragraf.

 

Online prijava za obuku studenata

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: