Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Aktuelan seminar / savetovanje

Novo u ponudi kompanije Paragraf:
OBUKA ZA JAVNE NABAVKE

Imajući u vidu da je Uprava za javne nabavke počela sa organizovanjem i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, kao i zbog velikog interesovanja, KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE:

OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

- u saradnji sa predavačima - predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju obuka
- prema Programu stručnog osposobljavanja za službenika za javne nabavke, propisanom novim Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014)

Program i satnica obuke - biće naknadno objavljena
PRIJAVA

CILJNA GRUPA

Prema novom pravilniku, ispit za službenika za javne nabavke može POLAGATI SVAKO ZAINTERESOVANO LICE, A NE SAMO PREDSTAVNICI NARUČILACA, kako je ranije bilo propisano, stoga se za obuku  može prijaviti svako lice koje ima potrebu da se obuči za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki i za polaganje ispita pred Upravom za javne nabavke.

TRAJANJE I NAČIN OBUKE

Obuka TRAJE DVA DANA, organizovana je tako da se prati propisani program, odnosno da se polaznicima predstave i pojasne pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega polaznici DOBIJAJU SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Rok za prijavljivanje na obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke je DO PONEDELJKA , 24. NOVEMBRA 2014. GODINE. Uslov za realizaciju obuke je da se za obuku prijavi najmanje 25 polaznika, najkasnije do ponedeljka, 24. novembra 2014. godine.

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE

Beograd 4. (četvrtak) i 5. (petak) decembar  2014. godine

PREDAVAČI

Predavači su eminentni stručnjacipredstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE

Za pretplatnike 10.900,00 Za nepretplatnike 13.900,00

- Cene su izražene u dinarima
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%
- (uslov za realizaciju obuke je da se za obuku prijavi najmanje 25 polaznika, najkasnije do ponedeljka, 24.11.2014. godine)

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Dvodnevno pohađanje obuke
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju obuke
 • Štampani stručni materijal - Priručnik za javne nabavke
 • CD sa modelima akata u postupku javne nabavke
 • Kafu i ketering u toku predavanja.
Program i satnica obuke biće naknadno objavljena
PRIJAVA

ORGANIZATOR OBUKE - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava
• Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica - zarada/plata u javnom sektoru
• Primena novog Zakona o zaposlenima u lokalnoj administraciji
• Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi
Beograd, 26.11.2014.     Novi Sad, 28.11.2014.     Niš, 01.12.2014.

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava
• Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica - zarada/plata u javnom sektoru
• Primena novog Zakona o zaposlenima u lokalnoj administraciji
• Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi

SAVETOVANJE JE NAMENJENO: rukovodiocima i zaposlenima u administrativno-pravnoj i finansijsko-računovodstvenoj službi svih korisnika javnih sredstava (državni organi i organi lokalne samouprave; OOSO; ustanove u oblasti: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, nauke, sporta...; sva javna preduzeća, javne agencije i drugi korisnici javnih sredstava)

Mesto održavanja seminara / savetovanja:

26. novembar 2014. (sreda) - Beograd
28. novembar 2014. (petak) - Novi Sad
01. decembar 2014. (ponedeljak) - Niš

Napomena: Organizator zadržava pravo na promenu termina savetovanja, što isključivo zavisi od datuma usvajanja zakonske regulative u okviru skupštinske procedure, o čemu će učesnici biti blagovremeno informisani.


Program i satnica savetovanja - Beograd, Novi Sad i Niš - biće blagovremeno objavljeno
PRIJAVA

TEME SAVETOVANJA:

 • Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Primena novog Zakona o autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - novi principi uređivanja radnih odnosa i položaja zaposlenih u lokalnoj samoupravi od 1. marta 2015. godine
 • Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi

Grad:

Predavači:

 • Beograd
  26.11.2014. - sreda
 • Novi Sad
  28 .11.2014. - petak
 • Niš
  01.12.2014. - ponedeljak

Eminentni stručnjaci - predstavnici nadležnih ministarstva i urednici stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
Prvi učesnik
6.000,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Drugi učesnik
4.200,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik
2.100,00 *
* PDV je uračunat u cenu Pretplatnici na izdanja kompanije Paragraf nakon iskorišćenih besplatnih ulaznica ostvaruju popust od 50% na cene iz tabele.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024

MAILING LISTA

Prijavite se na našu mailing listu kako bismo Vas na vreme obaveštavali i pozvali na buduće savetovanje/seminare kompanije Paragraf

Ime i prezime / Pravno lice:

Telefon:

Email:


Aktuelan broj 78 / OKTOBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 100 / OKTOBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 103 / OKTOBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 78 / OKTOBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: