Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Propisi Crne Gore • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Aktuelan seminar / savetovanje

Email Print

Budite u toku sa savetovanjima koja organizujemo: Prijavite se na mailing listu


FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PORESKI BILANS PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU
BEOGRAD, popunjeno! NIŠ, 29-30. januar 2015.

Dvodnevno savetovanje "FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PORESKI BILANS PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU"

Mesto i vreme održavanja dvodnevnog savetovanja:

Beograd - svi kapaciteti su popunjeni
Niš, 29-30. januar 2015. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Ciljna grupa: Predavači:
Savetovanje je namenjeno računovođama, finansijskim direktorima, menadžerima, poreskim savetnicima i preduzetnicima Predavači su eminentni stručnjaci, predstavnici Ministrarstva finansija i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Satnica i program dvodnevnog savetovanja za Beograd, Novi Sad i Niš
PRIJAVA

I DAN - “PRIMENA NOVOG KONTNOG OKVIRA I OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I NOVI NAČIN DOSTAVLJANJA”Beograd - svi kapaciteti su popunjeni
Niš - 29.01.2015.

VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA:

 • MRS/MSFI,
 • MSFI za MSP i
 • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

OBIM I SASTAVLJANJE NOVIH OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
NOV NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU APR-U
ODGOVORI NA PITANJA

II DAN - “SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE”

Beograd - svi kapaciteti su popunjeni
Niš - 30.01.2015.

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA I POREZA NA PRIHODE PREDUZETNIKA

 • - Usklađivanje rashoda u poreskom bilansu
 • - Korekcija rashoda i prihoda po osnovu kamate van dohvata ruke
 • - Usklađivnje i korekcija prihoda u poreskom bilansu
 • - Kapitalni dobici i gubici
 • - Korišćenje poreskih podsticaja
 • - Utvrđivanje poreske obaveze i akontacija

TRANSFERNE CENE
PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
OSTALE PORESKE AKTUELNOSTI
ODGOVORI NA PITANJA

Satnica i program dvodnevnog savetovanja za Beograd, Novi Sad i Niš
PRIJAVA

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
PRETPLATNICI KOJI SU ISKORISTILI SVE RASPOLOŽIVE ULAZNICE
Prvi učesnik 8.300,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Prvi učesnik 2.500,00 *
Drugi učesnik 5.500,00 * Drugi učesnik 1.750,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik 3.000,00 * Treći i svaki sledeći učesnik 875,00 *
* Na navedene cene se obračunava pdv u iznosu od 20 %.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024
IZRADA I DOSTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
NIŠ, 2. februar 2015. NOVI SAD, 4 februar 2015. BEOGRAD, 6. februar 2015.

IZRADA I DOSTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Savetovanje je namenjeno svim korisnicima javnih sredstava uključenim u sistem trezora (DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNICI SREDSTAVA OOSO, KAO I JAVNA PREDUZEĆA)

Mesto održavanja seminara / savetovanja:

02. februar 2015. (ponedeljak) - Niš,
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
04. februar 2015. (sreda) - Novi Sad,
SPENS
06. februar 2015. (petak) - Beograd
, Sava Centar


Program i satnica savetovanja - Niš, Novi Sad i Beograd
PRIJAVA

TEME SAVETOVANJA:

 • AKTUELNI PROPISI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
  1. Najnovije izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu od značaja za poslovanje korisika budžetskih sredstava u 2015. godini
  2. Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2015. godinu
  3. Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2015. godini
  4. Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • PRIPREMA, IZRADA I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  1. Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
  2. Utvrđivanje rezultata poslovanja 
  3. Popunjavanje i dostavljanje obrazaca
 • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2014. GODINU
 • OBRAČUN POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Grad:

Predavači:

 • Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
  02.02.2015. - ponedeljak
 • Novi Sad, SPENS
  04.02.2015. - sreda
 • Beograd, Sava Centar
  06.02.2015. - petak

mr Jovan Čanak, Spoljni saradnik časopisa Budžetski instruktor
Mila Pejčić Kilibarda, v.d. Glavnog  i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor
dr Natalija Borović, Odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
PRETPLATNICI KOJI SU ISKORISTILI SVE RASPOLOŽIVE ULAZNICE
Prvi učesnik 8.300,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Prvi učesnik 2.500,00 *
Drugi učesnik 5.500,00 * Drugi učesnik 1.750,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik 3.000,00 * Treći i svaki sledeći učesnik 875,00 *
* Na navedene cene se obračunava pdv u iznosu od 20 %.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024

MAILING LISTA

Prijavite se na našu mailing listu kako bismo Vas na vreme obaveštavali i pozvali na buduće savetovanje/seminare kompanije Paragraf

Ime i prezime / Pravno lice:

Telefon:

Email:


Aktuelan broj 81-82 / DECEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 107 / JANUAR 2015.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 108-109 / JANUAR 2015.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 83-84 / JANUAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: