Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Aktuelan seminar / savetovanje

Novo u ponudi kompanije Paragraf:
OBUKA ZA JAVNE NABAVKE
Beograd, 4-5. decembar 2014.

Imajući u vidu da je Uprava za javne nabavke počela sa organizovanjem i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, kao i zbog velikog interesovanja, KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE:

OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

- u saradnji sa predavačima - predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju obuka
- prema Programu stručnog osposobljavanja za službenika za javne nabavke, propisanom novim Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014)

Program i satnica obuke

PRIJAVA - SVI KAPACITETI ZA OBUKU ZA JAVNE NABAVKE SU POPUNJENI

VAŽNE INFORMACIJE

S obzirom na veliko interesovanje učesnika za pohađanje “Obuke za javne nabavke”, kompanija Paragraf će organizovati novi termin. Ukoliko želite da pohađate “Obuku za javne nabavke” u drugoj polovini januara 2015. godine, popunite formular prijave.

CILJNA GRUPA

Prema novom pravilniku, ispit za službenika za javne nabavke može POLAGATI SVAKO ZAINTERESOVANO LICE, A NE SAMO PREDSTAVNICI NARUČILACA, kako je ranije bilo propisano, stoga se za obuku  može prijaviti svako lice koje ima potrebu da se obuči za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki i za polaganje ispita pred Upravom za javne nabavke.

TRAJANJE I NAČIN OBUKE

Obuka TRAJE DVA DANA, organizovana je tako da se prati propisani program, odnosno da se polaznicima predstave i pojasne pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega polaznici DOBIJAJU SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE.

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE

Beograd 4. (četvrtak) i 5. (petak) decembar  2014. godine, početak u 13h, Hotel Prag, ul Kraljice Natalije 27

PREDAVAČI

Predavači su eminentni stručnjacipredstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE

Za pretplatnike 10.900,00 Za nepretplatnike 13.900,00

- Cene su izražene u dinarima
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Dvodnevno pohađanje obuke
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju obuke
 • Štampani stručni materijal - Priručnik za javne nabavke
 • CD sa modelima akata u postupku javne nabavke
 • Kafu i ketering u toku predavanja.
Program i satnica obuke
PRIJAVA - SVI KAPACITETI ZA OBUKU ZA JAVNE NABAVKE SU POPUNJENI

ORGANIZATOR OBUKE - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava
• Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica - zarada/plata u javnom sektoru
• Primena novog Zakona o zaposlenima u lokalnoj administraciji
• Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi
Beograd, 27.11.2014.     Novi Sad, 28.11.2014.     Niš, 01.12.2014.

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava
• Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica - zarada/plata u javnom sektoru
• Primena novog Zakona o zaposlenima u lokalnoj administraciji
• Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi

SAVETOVANJE JE NAMENJENO: rukovodiocima i zaposlenima u administrativno-pravnoj i finansijsko-računovodstvenoj službi svih korisnika javnih sredstava (državni organi i organi lokalne samouprave; OOSO; ustanove u oblasti: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, nauke, sporta...; sva javna preduzeća, javne agencije i drugi korisnici javnih sredstava)

Mesto održavanja seminara / savetovanja:

27. novembar 2014. (četvrtak) - Beograd, Hotel M, ul. Bulevar oslobođenja 56a
28. novembar 2014. (petak) - Novi Sad, SPENS, ul. Sutjeska 2
01. decembar 2014. (ponedeljak) - Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
, ul. Pariske komune bb

Napomena: Organizator zadržava pravo na promenu termina savetovanja, što isključivo zavisi od datuma usvajanja zakonske regulative u okviru skupštinske procedure, o čemu će učesnici biti blagovremeno informisani.


Program i satnica savetovanja - Beograd, Novi Sad i Niš
PRIJAVA

TEME SAVETOVANJA:

 • Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Primena novog Zakona o autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - novi principi uređivanja radnih odnosa i položaja zaposlenih u lokalnoj samoupravi od 1. marta 2015. godine
 • Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi

Grad:

Predavači:

 • Beograd, Hotel M, ul. Bulevar oslobođenja 56a
  27.11.2014. - četvrtak
 • Novi Sad, SPENS, ul. Sutjeska 2
  28 .11.2014. - petak
 • Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,
  ul. Pariske komune bb
  01.12.2014. - ponedeljak

Eminentni stručnjaci - predstavnici nadležnih ministarstva i urednici stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
Prvi učesnik
6.000,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Drugi učesnik
4.200,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik
2.100,00 *
* PDV je uračunat u cenu Pretplatnici na izdanja kompanije Paragraf nakon iskorišćenih besplatnih ulaznica ostvaruju popust od 50% na cene iz tabele.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024

Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa
Beograd, 12.12.2014.

Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Mesto održavanja seminara / savetovanja:

12. decembar 2014. (petak) - Beograd


Program i satnica savetovanja - Beograd - biće naknadno objavljeno
PRIJAVA

TEME SAVETOVANJA:

 • Carinska tarifa i ostale carinske dažbine u 2015. godini
 • Trenutno stanje u primeni PEM konvencije i njena implementacija u 2015. godini
 • Očekivane izmene carinskih i deviznih propisa
 • Pilot projekat - NCTS (Novi kompjuterizovani tranzitni sistem)

Grad:

Predavači:

 • Beograd,
  12.12.2014. - petak

Eminentni stručnjaci - Predstavnici Ministarstva finansija - Sektor za carinski sistem i politiku  i Uprave carina

Savetovanje je namenjeno privrednim subjektima koji posluju sa inostranstvom i špediterima.

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
Prvi učesnik
6.000,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Drugi učesnik
4.200,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik
2.100,00 *
* PDV je uračunat u cenu Pretplatnici na izdanja kompanije Paragraf nakon iskorišćenih besplatnih ulaznica ostvaruju popust od 50% na cene iz tabele.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024

MAILING LISTA

Prijavite se na našu mailing listu kako bismo Vas na vreme obaveštavali i pozvali na buduće savetovanje/seminare kompanije Paragraf

Ime i prezime / Pravno lice:

Telefon:

Email:


Aktuelan broj 79 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 102 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 104 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 79 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: