Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Aktuelan seminar / savetovanje

Budite u toku sa savetovanjima koja organizujemo: Prijavite se na mailing listuPRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
NIŠ, 14. januar 2015. NOVI SAD, 16. januar 2015. BEOGRAD, 19. januar 2015.

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, 17. decembra 2014. godine došlo do značajnih promena u pogledu uslova i načina uređenja prostora, uređivanja i korišćenje građevinskog zemljišta  i izgradnja objekata. Savetovanje ima za cilj da približi sve novine u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, građevine, nadležnosti katastra zemljišta i postupaka koji ovaj zakon uređuje.

Na savetovanju će biti ekskluzivno predstavljeno novo štampano izdanje “PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI”, sa komentarima izmena i dopuna.

Više informacija o "PRIRUČNIKU ZA PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI" pogledajte OVDE.
• Najnovije izmene i dopune Zakona ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)

Mesto održavanja seminara / savetovanja:

Niš - 14. januar 2015. godine
Novi Sad - 16. januar 2015. godine
Beograd - 19. januar 2015. godine


Program i satnica savetovanja - Niš, Novi Sad i Beograd - biće naknadno objavljeno
PRIJAVA

Grad:

Predavači:

 • Niš
  14.01.2015. - sreda
 • Novi Sad
  16.01.2015. - petak
 • Beograd
  19.01.2015. - ponedeljak

Predstavnici nadležnih institucija i stručnjaci iz prakse

Savetovanje je namenjeno svim subjektima koji primenjuju zakon, a posebno investitorima.

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
PRETPLATNICI KOJI SU ISKORISTILI SVE RASPOLOŽIVE ULAZNICE
Prvi učesnik 8.300,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Prvi učesnik 2.500,00 *
Drugi učesnik 5.500,00 * Drugi učesnik 1.750,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik 3.000,00 * Treći i svaki sledeći učesnik 875,00 *
* Na navedene cene se obračunava pdv u iznosu od 20 %.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024

Novo u ponudi kompanije Paragraf:
OBUKA ZA JAVNE NABAVKE
Beograd, 15-16. januar 2015.

Zbog velikog interesovanja KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE:

OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

- u saradnji sa predavačima - predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju obuka
- prema Programu stručnog osposobljavanja za službenika za javne nabavke, propisanom novim Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014)

Program i satnica obuke
PRIJAVA

CILJNA GRUPA

Prema novom pravilniku, ispit za službenika za javne nabavke može POLAGATI SVAKO ZAINTERESOVANO LICE, A NE SAMO PREDSTAVNICI NARUČILACA, kako je ranije bilo propisano, stoga se za obuku  može prijaviti svako lice koje ima potrebu da se obuči za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki i za polaganje ispita pred Upravom za javne nabavke.

TRAJANJE I NAČIN OBUKE

Obuka TRAJE DVA DANA, organizovana je tako da se prati propisani program, odnosno da se polaznicima predstave i pojasne pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega polaznici DOBIJAJU SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE.

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE

Beograd 15. (četvrtak) i 16. (petak) januar  2015. godine, Hotel Prag, ul Kraljice Natalije 27

PREDAVAČI

Predavači su eminentni stručnjacipredstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE

Za pretplatnike 10.900,00 Za nepretplatnike 13.900,00

- Cene su izražene u dinarima
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Dvodnevno pohađanje obuke
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju obuke
 • Štampani stručni materijal - Priručnik za javne nabavke
 • CD sa modelima akata u postupku javne nabavke
 • Kafu i ketering u toku predavanja.
Program i satnica obuke
PRIJAVA

ORGANIZATOR OBUKE - Kompanija Paragraf
Tel: 011/3292-067; 2750-024; 2750-035
Email: savetovanja@paragraf.rs

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PORESKI BILANS PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU
NOVI SAD, 22-23. januar 2015. BEOGRAD, 26-27 januar 2015. NIŠ, 29-30. januar 2015.

Dvodnevno savetovanje "FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PORESKI BILANS PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU"

Mesto i vreme održavanja dvodnevnog savetovanja:
Novi Sad, 22-23. januar 2015. SPENS
Beograd, 26-27 januar 2015. Sava Centar
Niš, 29-30. januar 2015. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Ciljna grupa: Predavači:
Savetovanje je namenjeno računovođama, finansijskim direktorima, menadžerima, poreskim savetnicima i preduzetnicima Predavači su eminentni stručnjaci, predstavnici Ministrarstva finansija i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Satnica i program dvodnevnog savetovanja za Beograd, Novi Sad i Niš - biće naknadno objavljeno
PRIJAVA

I DAN - “PRIMENA NOVOG KONTNOG OKVIRA I OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I NOVI NAČIN DOSTAVLJANJA”


Novi Sad - 22.01.2015.
Beograd - 26.01.2015.
Niš - 29.01.2015.

VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA:

 • MRS/MSFI,
 • MSFI za MSP i
 • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

OBIM I SASTAVLJANJE NOVIH OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
NOV NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU APR-U
ODGOVORI NA PITANJA

II DAN - “SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE”

Novi Sad - 23.01.2015.
Beograd - 27.01.2015.
Niš - 30.01.2015.

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA I POREZA NA PRIHODE PREDUZETNIKA

 • - Usklađivanje rashoda u poreskom bilansu
 • - Korekcija rashoda i prihoda po osnovu kamate van dohvata ruke
 • - Usklađivnje i korekcija prihoda u poreskom bilansu
 • - Kapitalni dobici i gubici
 • - Korišćenje poreskih podsticaja
 • - Utvrđivanje poreske obaveze i akontacija

TRANSFERNE CENE
PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
OSTALE PORESKE AKTUELNOSTI
ODGOVORI NA PITANJA

Satnica i program dvodnevnog savetovanja za Beograd, Novi Sad i Niš - biće naknadno objavljeno
PRIJAVA

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
PRETPLATNICI KOJI SU ISKORISTILI SVE RASPOLOŽIVE ULAZNICE
Prvi učesnik 8.300,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Prvi učesnik 2.500,00 *
Drugi učesnik 5.500,00 * Drugi učesnik 1.750,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik 3.000,00 * Treći i svaki sledeći učesnik 875,00 *
* Na navedene cene se obračunava pdv u iznosu od 20 %.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024
IZRADA I DOSTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
NIŠ, 2. februar 2015. NOVI SAD, 4 februar 2015. BEOGRAD, 6. februar 2015.

IZRADA I DOSTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU i OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Savetovanje je namenjeno svim korisnicima javnih sredstava uključenim u sistem trezora (DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNICI SREDSTAVA OOSO, KAO I JAVNA PREDUZEĆA)

Mesto održavanja seminara / savetovanja:

02. februar 2014. (ponedeljak) - Niš
04. februar 2014. (sreda) - Novi Sad
06. februar 2014. (petak) - Beograd


Program i satnica savetovanja - Niš, Novi Sad i Beograd - biće naknadno objavljeno
PRIJAVA

TEME SAVETOVANJA:

 • AKTUELNI PROPISI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
  1. Najnovije izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu od značaja za poslovanje korisika budžetskih sredstava u 2015. godini
  2. Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2015. godinu
  3. Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2015. godini
  4. Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • PRIPREMA, IZRADA I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  1. Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
  2. Utvrđivanje rezultata poslovanja 
  3. Popunjavanje i dostavljanje obrazaca
 • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2014. GODINU
 • OBRAČUN POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Grad:

Predavači:

 • Niš,
  02.02.2015. - ponedeljak
 • Novi Sad,
  04.02.2015. - sreda
 • Beograd,
  06.02.2015. - petak

mr Jovan Čanak, Spoljni saradnik časopisa Budžetski instruktor
Mila Pejčić Kilibarda, v.d. Glavnog  i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor
dr Natalija Borović, Odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor

Iznos kotizacije:

NEPRETPLATNICI
PRETPLATNICI
PRETPLATNICI KOJI SU ISKORISTILI SVE RASPOLOŽIVE ULAZNICE
Prvi učesnik 8.300,00 *
BESPLATNO
(Isključivo uz ulaznicu za besplatno savetovanje)
Prvi učesnik 2.500,00 *
Drugi učesnik 5.500,00 * Drugi učesnik 1.750,00 *
Treći i svaki sledeći učesnik 3.000,00 * Treći i svaki sledeći učesnik 875,00 *
* Na navedene cene se obračunava pdv u iznosu od 20 %.

VAŽNO: PRIJAVA ZA SAVETOVANJE JE OBAVEZNA ZA SVE UČESNIKE! UKOLIKO STE NAŠ PRETPLATNIK, OBAVEZNO PONESITE ULAZNICE ZA SAVETOVANJE.

Kontakt telefoni: 011 - 3292-067, 2750-024

MAILING LISTA

Prijavite se na našu mailing listu kako bismo Vas na vreme obaveštavali i pozvali na buduće savetovanje/seminare kompanije Paragraf

Ime i prezime / Pravno lice:

Telefon:

Email:


Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 103 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 105 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR 2014.
Pogledajte sve brojeve >>>

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: