Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Propisi Crne Gore • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Savetovanje vrnjačka banja Priručnik za javne nabavke

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 24. APRIL 2015.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 24. APRIL 2015.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 24. APRIL 2015.

ZAKONOM O REVIZIJI I ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU NISU DATA OVLAŠĆENJA BILO KOJOJ ORGANIZACIJI DA IZDAJE SERTIFIKATE I LICENCE NA OSNOVU STEČENIH "BODOVA" ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: Novim zakonom, takođe, nije propisano zvanje "ovlašćeni računovođa" . . . dalje
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. APRILA 2015. GODINE . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. APRILA 2015. GODINE . . . dalje
ODRŽANA SEDNICA VLADE RS: Vlada je usvojila Predlog zakona dopunama Zakona o sudijama i Predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o privatnom obezbeđenju . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMISANJU I MEDIJIMA . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA . . . dalje
TERMIN ADVOKATSKOG ISPITA U MAJU . . . dalje

LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

ZAKLJUČAK VLADE RS: ORGANI DRŽAVNE UPRAVE, KAO I DRUGI DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETA, A TU SE UBRAJAJU SUDOVI I TUŽILAŠTVA, NE MOGU TRAŽITI DODATNA SREDSTVA U BUDŽETU SRBIJE ZA 2015. GODINE . . . dalje
PROMENE U PENZIONIM PROPISIMA: NAJAVA UVOĐENJA OBAVEZNOG PRIVATNOG OSIGURANJA . . . dalje

REDAKCIJSKI PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA - ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 36/2015) . . . dalje
CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) . . . dalje
ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015) . . . dalje
ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) . . . dalje
ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015) . . . dalje
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) . . . dalje
ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA("Sl. glasnik RS" br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS" br. 87/2011, 104/2013 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O BANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O NASLEĐIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) . . . dalje
PORODIČNI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) . . . dalje
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014) . . . dalje
ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) . . . dalje
ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Pravni instruktor: NAČELO PROPORCIONALNOSTI U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Stručni komentar - Pravni instruktor: KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015: • Obavezna imunizacija •
Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: RAZLOZI ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE U KRIVIČNOM POSTUPKU OD STRANE OŠTEĆENOG

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I IZDAVANJE INTERNOG UPUTA
Stručni komentar - SASTAV I NAČIN IZBORA ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA: • Autentičnim tumačenjem razrešena dilema oko pojma "nastavnik" u odredbi kojom se predviđa izbor članova iz reda nastavnika koje predlažu stručna društva - član 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja •

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRIMENA ODELJKA 9 MSFI ZA MSP KONSOLIDOVANI I ZASEBNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • April 2015. godine •
Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2015. godine •
Stručni komentar - REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE
Stručni komentar - VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Amortizacija, obezvređenje, razmena, rashodovanje i otuđenje i obelodanjivanje •
Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE PREKO FISKALNE KASE PRODAJE NA KONGRESU FARMACEUTSKIH PROIZVODA FIZIČKIM LICIMA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVI TRGOVINOM NA VELIKO

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - SVRSTAVANJE OLOVA I PROIZVODA OD OLOVA: • Tarifni br. 7801, 7802, 7804, 7806 •
Pitanje i odgovor - DIREKTNE INVESTICIJE IZ INOSTRANSTVA U JAVNA AKCIONARSKA DRUŠTVA - NEMOGUĆNOST DA NEREZIDENT KUPLJENE AKCIJE PLATI U DEVIZAMA

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - ALTERNATIVNI INVESTICIONI FONDOVI U EVROPSKOJ UNIJI: • AIF su značajan učesnik evropskog finansijskog sistema, upravljaju velikim delom sredstava po nalogu penzionih fondova i drugih investitora, a njihovi plasmani su predmet rigorozne kontrole i monitoringa •
Stručni komentar - PREGLED SVETSKIH FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U MARTU 2015. GODINE

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA: • Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se od 15. aprila do 31. maja tekuće godine Upravi za agrarna plaćanja •
Pitanje i odgovor - PODELA VLASNIŠTVA NAD OSNOVNIM SREDSTVOM IZMEĐU DOO I POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U APRILU 2015.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 24. APRIL 2015.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • OBRAČUN TROŠKOVA PREGLEDA - VEŠTAČENJA
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE PO KOŠNICI PČELA
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA


 • PROPISI


 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 11.4.2015. godine)
 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014 i 36/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PROIZVODNJE I ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Niša", br. 23/2015 - prečišćen tekst)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA VODE II REDA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 23/2015)
 • PROGRAM RAZVOJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA SEOSKOM PODRUČJU GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 23/2015)
 • PROGRAM SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 23/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITA IZ OBLASTI POZNAVANJA PROPISA KOJI REGULIŠU TAKSI PREVOZ I OBLASTI POZNAVANJA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 79/2009, 25/2010, 83/2010 i 24/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 27/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NA STAMBENIM OBJEKTIMA, PRIVREDNIM DOBRIMA (OBJEKTIMA I OPREMI) I LOKALNOJ INFRASTRUKTURI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 27/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 73/2014, 79/2014, 3/2015 i 24/2015)
 • DEKLARACIJA O UPOTREBI ĆIRILICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2015)
 • ODLUKA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2015)
 • ODLUKA O FUNKCIONISANJU REŽIMA SAOBRAĆAJA U PEŠAČKOJ ZONI U ULICI JOVANA CVIJIĆA ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2009, 3/2011, 4/2013, 2/2014 - dr. odluka i 1/2015)
 • ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽIVANJU ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2015)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE, JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA I ZAŠTITI KOMUNALNIH OBJEKATA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2009, 9/2009, 2/2011, 9/2011, 4/2013, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka i 1/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2009, 11/2010, 4/2011, 1/2012, 2/2013, 4/2013, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka i 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2010, 8/2010 - ispr., 11/2010, 4/2011, 16/2012, 1/2014 i 1/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O USLOVIMA DRŽANJA, POSTUPANJA I ZAŠTITE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2012, 16/2012 i 7/2014 i "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - odluka US)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI PRIVREDNOG SUDA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 4)
  -> Online kupovina

  ČITANJE TRANSKRIPTA BEZ ZVUČNE REPRODUKCIJE SNIMLJENIH RAZGOVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 336 stav 1
  -> Online kupovina

  DEKRIMINALIZACIJE KRIVIČNOG DELA PROTIVPRIRODNI BLUD - Krivični zakon Republike Srbije: član 110 stav 2
  -> Online kupovina

  DONOŠENJE ODLUKE U IZVRŠENJU PRESUDE UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima: član 71
  -> Online kupovina

  DOSTAVLJANJE PORESKIH UPRAVNIH AKATA PORESKOM OBVEZNIKU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 36
  -> Online kupovina

  DOZVOLJENOST TUŽBE ZBOG ĆUTANJA UPRAVE - Zakon o upravnim sporovima: član 19
  -> Online kupovina

  DOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE - Zakon o upravnim sporovima: član 49
  -> Online kupovina

  DRŽAVLJANSTVO I PRIMENA ZAKONA O PRAVIMA CIVILNIH INVALIDA RATA - Zakon o pravima civilnih invalida rata: čl. 1 i 2
  -> Online kupovina

  DUŽNOST MEDIJA DA POSTUPAJU SA PAŽNJOM DOBROG STRUČNJAKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 18
  -> Online kupovina

  ISPITIVANJE PRESUDA VOJNODISCIPLINSKIH SUDOVA - Ustav Republike Srbije: član 198 stav 2
  -> Online kupovina

  ISPUNJENOST USLOVA ZA POKRETANJE UPRAVNOG SPORA - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja: član 22 stav 3
  -> Online kupovina

  IZMENA OPISA NISKE POBUDE KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKO UBISTVO - Krivični zakonik: član 420
  -> Online kupovina

  LICA KOJA SPADAJU U KRUG ONIH KOJA SE MOGU SMATRATI ODGOVORNIM LICEM - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 14
  -> Online kupovina

  NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE KOD TEŽEG OBLIKA KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE - Krivični zakonik: član 344 stav 2
  -> Online kupovina

  NEMOGUĆNOST URUČENJA PISMENA IZ RAZLOGA BEZBEDNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 223 tačka 2)
  -> Online kupovina

  NEPOSTOJANJE OVLAŠĆENJA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DA PODNESE ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 74 stav 1 tačka 2)
  -> Online kupovina

  NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 278 stav 1
  -> Online kupovina

  NEPOSTOJANJE SVOJSTVA SPORA MALE VREDNOSTI - Zakon o uređenju sudova: član 24 stav 1 tačka 3)
  -> Online kupovina

  NEZAKONITI DOKAZI I DOKAZI KOJI NISU VALIDNI - Zakonik o krivičnom postupku: član 16 stav 1
  -> Online kupovina

  OBAVEZA OKRIVLJENOG DA SNOSI TROŠKOVE ODBRANE U SLUČAJU ANGAŽOVANJA VIŠE BRANILACA - Zakonik o krivičnom postupku: član 265 stav 1
  -> Online kupovina

  OBAVEZA OSIGURANIKA DA SE U PROPISANOM ROKU JAVI IZABRANOM LEKARU - Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja: član 42 stav 1
  -> Online kupovina

  ODUSTANAK OD PRAVNOG LEKA - Zakon o parničnom postupku: član 413
  -> Online kupovina

  OSTVARIVANJA PRAVA IZ INVALIDSKOG OSIGURANJA - Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje: član 39
  -> Online kupovina

  POČETAK ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 376 st. 1 i
  -> Online kupovina

  POČETAK ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE ZBOG NARUŽENOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 376 st. 1 i 2
  -> Online kupovina

  POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE U VISINI NAPLAĆENOG POREZA - Zakon o parničnom postupku: čl. 1 i 16
  -> Online kupovina

  POVREDA PRAVA NA UPOTREBU SVOG JEZIKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 9
  -> Online kupovina

  PRAVO MANJINSKIH AKCIONARA NA NAKNADU ŠTETE ZBOG RASKIDA UGOVORA O PRODAJI AKCIJSKOG KAPITALA - Zakon o obligacionim odnosima: član 154
  -> Online kupovina

  PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR - Zakon o radu: član 76
  -> Online kupovina

  PRAVO NA OBRAZLOŽENU ODLUKU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  -> Online kupovina

  PRAVO ZAPOSLENOG U DRŽAVNOM ORGANU DA DOBIJE ODGOVOR NA SVOJE PISANO OBRAĆANJE RUKOVODIOCU ORGANA - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 6
  -> Online kupovina

  PRIMENA INSTITUTA ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 236 stav 1
  -> Online kupovina

  RASKID UGOVORA I PRAVNA SUDBINA UGOVORNE KAZNE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 270 i 272
  -> Online kupovina

  SAČINJAVANJE ISPRAVE SA NEISTINITOM SADRŽINOM OD STRANE LICA KOJE JE U NJOJ OZNAČENO KAO IZDAVALAC - Krivični zakonik: član 355
  -> Online kupovina

  USLOV ZA STICANJE SVOJSTVA ZAKUPCA STANA NA NEODREĐENO VREME - Zakon o stanovanju: član 34
  -> Online kupovina

  USLOVI ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 1)
  -> Online kupovina

  VLASNIK SUBJEKTA PRIVREDNOG POSLOVANJA KOJI IMA STATUS PRAVNOG LICA KAO ODGOVORNO LICE - Krivični zakonik: član 112 stav 5
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 23.04.2015.

  LIKVIDACIJE - 22.04.2015. . . . dalje

  STEČAJEVI - 23.04.2015. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 23.04.2015.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  ZAKLJUČAK O PROMENI IZVRŠNOG DUŽNIKA U POSTUPKU IZVRŠENJA ZBOG SMRTI IZVRŠNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina


  ARHIVA MODELA OBJAVLJENIH U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, KOJE MOŽETE KUPITI PUTEM ONLINE KORPE


  UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"
  -> Online kupovina

  TUŽBA JEMCA PROTIV GLAVNOG DUŽNIKA RADI REGRESA
  -> Online kupovina

  POTVRDA O PREDAJI RADNE KNJIŽICE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O GUBITKU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U REŠENJU U UPRAVNOM POSTUPKU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU ŠTETE PROUZROKOVANE POSLODAVCU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DOPUNSKOM RADU - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIKOM
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OKRIVLJENI STANUJE SA ILI BEZ ELEKTRONSKOG NADZORA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POSREDOVANJU PO NALOGU STRANOG PRAVNOG LICA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O VRŠENJU USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU JAVNE NABAVKE USLUGA REVIZIJE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAKONSKOJ REVIZIJI REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR IZMEĐU RODITELJA I DECE O POKLONU ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OSLOBAĐANJU ZAPOSLENOG OD OBAVEZE NAKNADE ŠTETE POSLODAVCU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM
  -> Online kupovina

  UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 117. ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREKOVREMENOM RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA ZBOG PRIVREMENOG UPUĆIVANJA NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA U SMISLU ČLANA 174. ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU MIROVANJA RADNOG ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - primer 2
  -> Online kupovina

  IZJAVA O OPROŠTAJU NEDOSTOJNOSTI ZA NASLEĐIVANJE U FORMI PISMENOG ZAVEŠTANJA PRED SVEDOCIMA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - primer 1
  -> Online kupovina

  BRAČNI UGOVOR BUDUĆIH SUPRUŽNIKA
  -> Online kupovina

  BRAČNI UGOVOR SUPRUŽNIKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA I DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE
  -> Online kupovina

  UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U PRIVATNOJ SVOJINI BEZ OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE
  -> Online kupovina

  POSEBNO (SPECIJALNO) PUNOMOĆJE ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA
  -> Online kupovina

  POSEBNO (SPECIJALNO) PUNOMOĆJE ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA RAZVOD BRAKA
  -> Online kupovina

  TUŽBA NASLEDNIKA POKLONODAVCA RADI OPOZIVA POKLONA ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI KONVALIDACIJE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČENOG U PISANOM OBLIKU U VREME VAŽENJA PRETHODNOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI KONVALIDACIJE UGOVORA O POKLONU NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČENOG U PISANOM OBLIKU U VREME VAŽENJA PRETHODNOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI OPOZIVA POKLONA SADRŽANOG U NASLEDNIČKOJ IZJAVI ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI OPOZIVA POKLONA SADRŽANOG U NASLEDNIČKOJ IZJAVI ZBOG OSIROMAŠENJA POKLONODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA RODITELJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA DETETA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA - SPORTSKO UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA PUNOLETNOG DETETA RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O VISINI IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA U VIŠE DELOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEVRAĆANJA NA RAD U ROKU UTVRĐENOM ZAKONOM
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DONELO ODLUKU O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITAKA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DONELO ODLUKU O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - AKCINARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  PRIZNANICA O OTKUPU POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO POLJOPRIVREDNIH USLUGA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PORESKOG POSTUPKA RADI UTVRĐIVANJA I NAPLATE DOPRINOSA IZ OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBRAZOVANJU PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA (PRIVREDNOG DRUŠTVA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU STICANJA U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
  -> Online kupovina

  Uprava carina: SPROVOĐENJE TRANZITNOG POSTUPKA U SISTEMU NCTS NAKON IZVOZNOG POSTUPKA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 380 i 415
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI ISPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG ZADOCNJENJA U ISPUNJENJU UGOVORNE OBAVEZE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM MERA ZA SPREČAVANJE DOPINGA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA
  -> Online kupovina

  PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENOG POSLA USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU SUDSKE ODLUKE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV INVESTITORA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA BEZ REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PROGLAŠENJE BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBACIVANJJU PREDLOGA ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP)
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZABRANI KORIŠĆENJA OBJEKTA ZBOG NEPRIBAVLJANJA UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZATVARANJU GRADILIŠTA ZBOG GRAĐENJA OBJEKTA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA PRIMENJUJU MRS/MSFI
  -> Online kupovina

  PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV IZVOĐAČA RADOVA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA SUPROTNO TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI RADOVA I UKLANJANJU OBJEKTA AKO SE OBJEKAT GRADI ILI JE NJEGOVO GRAĐENJE ZAVRŠENO BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV INVESTITORA ZBOG OSNOVANE SUMNJE DA JE IZVRŠIO KRIVIČNO DELO GRAĐENJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI GRAĐEVINSKIH RADOVA SA NALOGOM ZA SPROVOĐENJE MERA ZA OTKLANJANJE UOČENIH NEDOSTATAKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KEŠ PULING ARANŽMANU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG IZVRŠENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU ILI ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREMEŠTAJU ZAPOSLENOG U DRUGU RADNU OKOLINU ILI O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA UZ NAKNADU ZARADE DO OKONČANJA POSTUPKA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  IZJAVA O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA (JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROCENI VISINE POTRAŽIVANJA U SVRHU GLASANJA NA OSNOVU ČLANA 165. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE POVODOM IZJAVE O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOJI JE BUDŽETSKI KORISNIK I KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA PROCENU VISINE POTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLASANJA
  -> Online kupovina

  NALOG STEČAJNOG SUDIJE PRIVREMENOM STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA ANGAŽOVANJE PROCENITELJA NA OSNOVU ČLANA 165. ST. 4. I 5. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  OGLAS O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  PREDLOG RAZLUČNOG ILI STEČAJNOG POVERIOCA ZA DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROGLAŠENJU BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PONOVLJENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM STRANA O REŠAVANJU SPORNOG PITANJA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU ZAPOSLENOG OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U CILJU
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENE TRUDNICE, RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENOG RODITELJA, SAMOHRANOG RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O OBAVLJANJU PREKOVREMENOG ILI NOĆNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
  -> Online kupovina

  REŠENJE O RADU SA POLOVINOM RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  IZJAVA RAZLUČNOG POVERIOCA O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA ZA ISPRAVKU ZAKLJUČKA O OSPORENIM I UTVRĐENIM POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU ZAHTEVA RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJAVANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE ZA DOSTAVLJANJE PISANOG IZVEŠTAJA O EKONOMSKO FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 61. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 36 OD 21.04.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 36, 21.04.2015.

  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-146/2013 ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-9/2013 ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-915/2012 ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI EKVADOR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)
  • • ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2015)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 1 OD 02.03.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 1, 02.03.2015.

  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 8 OD 21.04.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 8, 21.04.2015.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KANADE O PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O EKONOMSKOJ, NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ČEŠKE REPUBLIKE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O ODRŽIVOM TURIZMU UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O ODRŽIVOM UPRAVLJANJU ŠUMAMA UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 89 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 112 / APRIL 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 115 / APRIL 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 89-90 / APRIL 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 89 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 115 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 112 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 89-90 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>