Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 25. JUL 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 25. JULA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 25. JUL 2014.

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 24.7.2014. GODINE: Usvojeni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme . . . dalje
USKORO NA JAVNOJ RASPRAVI NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI . . . dalje
ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U BEOGRADU: Dugotrajni sudski postupci najveći problem pravosuđa . . . dalje
POČETAK PRIMENE SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA OD 20. AVGUSTA 2014. GODINE . . . dalje
ZAJEDNICA PREDUZETNIKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE PREDLOŽILA DONOŠENJE ZAKONA O SPREČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTROVANE DELATNOSTI . . . dalje
PREDSTAVLJANJE NOVA ČETIRI PRAVILNIKA KOJA REGULIŠU PROMET NEKRETNINA U SRBIJI 29. JULA 2014. GODINE . . . dalje
ZNAČAJ UREDBE O POKLONIMA KOJI OSTAJU U JAVNOJ SVOJINI . . . dalje
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA . . . dalje


LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NE SME DA UGROZI NEZAVISNOST SUDIJA . . . dalje
INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA UTVRĐIVANJE ZAKONITOSTI ODLUKE VLADE RS DA MINIMALNA CENA RADA OSTANE 115 DINARA PO SATU . . . dalje
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: PRIMENA POČINJE 1. SEPTEMBRA 2014. GODINE . . . dalje
ZAŠTITNIK GRAĐANA: DRŽAVA SRBIJA TREBA DA OBEZBEDI PRIMENU ZAKONA O RADU, JAČOM, SNAŽNIJOM I ODGOVORNIJOM INSPEKCIJSKOM SLUŽBOM . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti
KOMPANIJSKE VESTI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Prikaz ključnih novina u Zakonu •
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Radi brže i potpunije obnove područja poplavljenih u maju mesecu 2014. godine odstupljeno je od većeg broja važećih zakona •
Stručni komentar - SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH/REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA PRILIKOM PREVENTIVNIH I AKTIVNOSTI SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA
Stručni komentar - STICALAC LICENCE KAO TUŽILAC PO TUŽBI ZBOG POVREDE ŽIGA
Pitanje i odgovor - REŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA JAVNI PREVOZ STVARI
Pitanje i odgovor - USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA I UGOVORA O RADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U SLUČAJU KADA JE ZBOG POPLAVA UNIŠTENA KADROVSKA DOKUMENTACIJA

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - UTICAJ IZMENJENIH ODREDBI ZAKONA O RADU NA NOVČANA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: • Objašnjena u vezi sa načinom utvrđivanja pojedinih primanja (minuli rad, smenski rad, naknade zarade / plate i isplata otpremnine) u javnom sektoru po stupanju na snagu Zakona o izmenama Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014 •
Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA ANEKSA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI UKOLIKO TAKVA MOGUĆNOST NIJE BILA JASNO I PRECIZNO ODREĐENA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI I UGOVORU

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar -: DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA IZMENJENOM ČLANU 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJI JE U PRIMENI OD 4. JULA 2014. GODINE
Pitanje i odgovor - ROK U KOME JE PORESKA UPRAVA DUŽNA DA SASTAVI DOPUNSKI ZAPISNIK

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET IZMEĐU REPUBLIKE TURSKE I REPUBLIKE SRBIJE
Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O STRANOM ULAGANJU OPREME - AUTOBUSA
Pitanje i odgovor - USLOVI ZA DAVANJE POZAJMICE STRANOG LICA DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA KOD TRGOVINE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U JUNU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 16. MAJ 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac OLK - SP2 OCENA PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac OLK - SP3 OCENA DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac OLK - SP4 OCENA DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH ORGANA


 • PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Monus" d.o.o. -
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZA UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG STANJA PALIĆKOG JEZERA I NJEGOVE OKOLINE ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2010, 8/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2011, 15/2013, 7/2014 i 24/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2012 i 24/2014)
 • ODLUKA O MREŽI DEČIJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA - NAŠA RADOST ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY SZABADKA - PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012 - prečišćen tekst i 24/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • PRAVILA STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2013 - prečišćen tekst i 24/2014)
 • REŠENJE O USLOVIMA I NAČINU USTUPANJA DELOVA KROVNIH POVRŠINA RADI POSTAVLJANJA ANTENA, PRIPADAJUĆE OPREME I UREĐAJA ("Sl. list grada Subotice", br. 19/2014 i 25/2014)
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 24.07.2014.

  LIKVIDACIJE - 15.07.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 24.07.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 01.07.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  SPORAZUM O VANBERZANSKOM PROMETU FINANSIJSKIH (OTC) DERIVATA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 77 OD 24.07.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 77, 24.07.2014.

  • • UREDBA O UTVRĐIVANjU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA
  • • UREDBA O UTVRĐIVANjU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA
  • • UREDBA O ODREĐIVANjU MINISTARSTVA ODBRANE ZA IZDAVANjE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA
  • • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLjE EVROPSKE UNIJE
  • • REŠENjE O POSTAVLjENjU ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE
  • • PRAVILNIK O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANjU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANjA
  • • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ORGANIZOVANjA CELODNEVNE NASTAVE I PRODUŽENOG BORAVKA
  • • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANjA VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA I USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR STRUČNOG SARADNIKA – ASISTENTA U DOMU UČENIKA
  • • REŠENjE O RAZVRSTAVANjU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 431-1/14
  • • REŠENjE O RAZVRSTAVANjU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 431-2/14
  • • PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA I NAČINU POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
  • • ZAKLjUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-02-356/2014-4
  • • REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „LIM”, PRIJEPOLjE
  • • REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU „PRIJEPOLjE”, PRIJEPOLjE

  SLUŽBENI GLASNIK RS - PROSVETNI GLASNIK BROJ 5 OD 10.07.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 5, 10.07.2014.

  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU
  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA
  • • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODRASLIH ZA PRATIOCA U LOVU U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU, TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA               
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETA U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA
  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU UDŽBENIKA

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 7 OD 03.07.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 7, 03.07.2014.

  • • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke
  • • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji
  • • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakono potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane
  • • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL)
  • • Memorandum o razumevanju između Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstva prirodnih resursa i zaštite životne sredine Republike Belorusije o saradnji u oblasti geologije
  • • Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u iznosu od 500 miliona jena za nabavku 300 hibridnih vozila
  • • Sporazumo saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore
  • • Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko-konzularnih predstavništava
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama
  • • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 94-95 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 96-97 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 71-72 / JUL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 71-72 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 96-97 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 94-95 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 71-72 / JUL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>