• Višednevno savetovanje Palić
  • Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige
  • Komplet literature za budžetsko računovodstvo
  • Pravna baza Paragraf
  • Law on enforcement and security interest

Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 79 od 23.9. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 8 od 25.7. '16

Službeni list APV,
br. 51 od 15.9. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 147
16-30.9.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 148
1-15.9.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 27
1-15.9.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 124
16-30.9.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Najnovije savetovanje:

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru
25 - 28. septembar 2016.

Jednodnevna savetovanja

Višednevna savetovanja

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

AKTUELNO / Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO / Law on Enforcement and Security Interest

NOVO / Komplet za budžetsko računovodstvo

NOVI TIRAŽ / Vodič za primenu Zakona o radu

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 27.09.2016.

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet univerziteta Union u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita ...

DRUGI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 25-28. SEPTEMBRA 2016. GODINE: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda održala predavanje o opštem upravnom postupku

Drugog dana Savetovanja, 26. septembra 2015. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom ...

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Utvrđena konačna lista kandidata za novog Tužioca za ratne zločine, te predlog DVT-a Vladi RS za tužioce 28 javnih tužilaštava u Srbiji

Državno veće tužilaca (DTV) utvrdilo je 26. septembra 2016. godine konačnu listu kandidata za novog Tužioca za ratne zločine, sa koje će prva tri najbolje ocenjena kandidata biti predložena Vladi Republike Srbije ...

REFORMA PRAVOSUĐA: Eksperti smatraju da se u Srbiji teško postiže pravo na suđenje u razumnom roku

Na putu ka Evropskoj uniji, Srbiju čeka mnogo posla, od pregovora preko usaglašavanja propisa, pa do njihove implementacije. ...

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Sudije, tužioci i advokati nisu zadovoljni primenom ovog propisa. Najviše zamerki stiže na tužilačku istragu, ali i na stručnost sudskog i tužilačkog kadra

Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP) je najviše kritikovan zakon ...

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU: Pravna lica koja trguju elektronski ne mogu robu da prodaju u Srbiji jer Zakon zabranjuje transakcije među rezidentima u stranoj valuti

Firma koja proizvodi softver i prodaje ga na internetu, na osnovu uplate na "Pej-palu", ne zna ko je pritisnuo dugme "kupi" i da li je on slučajno rezident Srbije, Amerike ili Japana ...

ZAKON O DUVANU: Rok za dostavljanje izveštaja proizvođača i obrađivača duvana, za treći kvartal 2016. godine je 17. oktobar 2016. godine

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn ...

NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Predviđena je mogućnost surogat materinstva, koje se tretira kao metod lečenja, a ne izbor načina reprodukcije.

Više od 300.000 parova u Srbiji ne može na prirodan način da dobije dete, a surogat majčinstvo zbog strogih zakona ne samo da je zabranjeno, već je zabranjeno i doniranje biološkog ...


Arhiva dnevnih vesti