Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 24. APRIL 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 24. APRILA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI OBJAVLJENE DANAS, 24. APRIL 2014.

SAZVANA PRVA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI . . . dalje
SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 23.4.2014. GODINE . . . dalje
INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA I ZAKONA O HIPOTECI . . . dalje
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje su u periodu od 1.3. do 31.3.2014. godine izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za lek . . . dalje


LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

USTAVNI SUD SRBIJE: 14. maja prestaje zaštita preduzeća u restruktuiranju od poverilaca . . . dalje
USTAVNI SUD SRBIJE: Taksa za upis u advokate neustavna . . . dalje
ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Učinak Zakona zanemarljiv u odsustvu sistema nadzora . . . dalje
AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Objavljivanjem krivičnih prijava ugrožava se pretpostavka nevinosti . . . dalje
IZMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU: Advokata po službenoj duđnosti moraju da imaju svi koji odgovaraju za dela za koja je zaprećena kazna veća od osam godina . . . dalje
KOSOVSKA SKUPŠTINA: Usvojen Zakon o produženju mandata EULEKSA i osnivanju Specijalnog suda za istragu ratnih zločina . . . dalje
IZVRŠNI DIREKTOR CESIDA: Izborni sistem mora da se menja . . . dalje
KONKURS ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU . . . dalje
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Pokrenuti pitanje odgovornosti za zloupotrebe u korišćenju službenih automobila . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti
KOMPANIJSKE VESTI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskog časopisa "Časopisi", ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta


Stručni komentar - KOMENTAR RADNE VERZIJE NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA
Stručni komentar - NEPOSREDNA I POSREDNA PRIMJENA PRAVA EVROPSKE UNIJE PRED SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
Stručni komentar - PET GODINA PRIMENE ZAKONA O AZILU REPUBLIKE SRBIJE • Analiza postojećeg stanja i pronalaženje novih rešenja radi unapređenja sistema u oblasti azila kao dela pregovaračkog poglavlja 24
Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA POLICIJSKOG SINDIKATA ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA REŠENJE O PREMEŠTAJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% POPUSTA


Stručni komentar - NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA APRIL 2014. GODINE
Pitanje i odgovor - VALIDNOST DOKAZA U POGLEDU DODATNOG USLOVA KOJI SE ODNOSI NA FINANSIJSKI KAPACITET PONUĐAČA

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% POPUSTA


Stručni komentar - KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2014. GODINI I PRIMER OBRAČUNA NAKNADE ZARADE
Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN USLUGE PAKOVANJA PROIZVODA NAMENJENIH IZVOZU U AMBALAŽU KOJU ZAHTEVA INOSTRANI KUPAC
Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU ZA STAN KUPLJEN PRE 1. JANUARA 2014. GODINE
Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU ZA STAN KUPLJEN PRE 1. JANUARA 2014. GODINE

CARINSKI INSTRUKTOR - 10% POPUSTA


Stručni komentar - ZNAČAJ UGOVORA I PRATEĆE DOKUMENTACIJE KOD OBAVLJANJA TEKUĆIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM
Pitanje i odgovor - OBAVLJANJE POSLA REEKSPORTA PRI ČEMU SE DEO ROBE OTPREMA INOPARTNERU BESPLATNO

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% POPUSTA


Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: TRENDOVI U SEGMENTU INICIJALNIH JAVNIH PONUDA NA SVETSKIM BERZAMA: • U 2013. godini beleži se ekspanzija ovog segmenta povećanja kapitala pojedinačnog emitera inicijalnim izlaskom na primarno tržište kapitala •

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U APRILU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 22. APRIL 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac 1a - OBAVEŠTENJE OSIGURANIKU O MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI KOJA NEDOSTAJE
 • Obrazac 1 - PREDLOG ZA UTVRĐIVANJE INVALIDNOSTI
 • Obrazac 2a - SADRŽAJ PRIMEDBE NA NALAZ, MIŠLJENJE I OCENU DAT U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA
 • Obrazac 2 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA – Direkcija
 • Obrazac 2 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA - Direkcija pokrajinskog fonda
 • Obrazac 3 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA – Direkcija


 • PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "British American Tobacco Vranje" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "JT International" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Julieta" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Monus" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Philip Morris Operations" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "TDR" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Veletabak" d.o.o. -
 • PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVE ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RAZVOJA AP VOJVODINE 2014-2020. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA REALIZACIJU PRIORITETA PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE 2014-2020. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PREVENCIJE HPV INFEKCIJA KOD DEVOJČICA ŠKOLSKOG UZRASTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA JANUAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2011, 9/2012, 5/2013, 10/2013, 17/2013, 1/2014 - dr. odluka i 1/2014)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR DIREKCIJE ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU "KRALJEVO" ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "BIOKTOŠ" NA CENOVNIK USLUGA PARKIRANJA I ODNOŠENJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA ("Sl. list grada Užica", br. 11/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 2/2014)
 • STATUT ADVOKATSKE KOMORE ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 30/2012 i 2/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket - KUPI OVDE-
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE RAZLIČITIM POSTUPANJEM APELACIONOG SUDA U ISTOJ ČINJENIČNOJ I PRAVNOJ SITUACIJI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  -> Online kupovina

  Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO U IZVRŠNOM POSTUPKU - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 2
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST UGOVARANJA STOPE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA ISPUNJENJEM NOVČANE OBAVEZE KOJA GLASI NA EVRE - Zakon o zateznoj kamati: član 4
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OBRAČUN POTRAŽIVANJA U STRANOJ VALUTI NA DAN OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečajnom postupku: član 68 stav 3
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PONIŠTAJ MENICE POPUNJENE PROTIVNO MENIČNOM OVLAŠĆENJU I SPORAZUMU STRANAKA - Zakon o menici: član 16
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES STEČAJNOG DUŽNIKA DA ZAHTEVA RASPRAVLJANJE ČINJENICA KOJE SU NASTUPILE NAKON DONOŠENJA ZAKLJUČKA O LISTI UTVRĐENIH POTRAŽIVANJA - Zakon o parničnom postupku: član 188
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRETHODNO ISPITIVANJE I ODBACIVANJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE ZBOG NEPOSTOJANJA PRAVNOG INTERESA - Zakon o parničnom postupku: član 279 stav 1 tačka 6
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PREUZIMANJE POSTUPKA VOĐENOG OD STRANE STEČAJNOG DUŽNIKA PRE OTVARANJA POSTUPKA STEČAJA - Zakon o stečaju: član 89 stav 1
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PRIMENA POSEBNOG ZAKONA KOD OTKAZA UGOVORA O ZAKUPU ZAKLJUČENOG PO ODREDBAMA ZAKONA O STANOVANJU - Zakon o stanovanju: član 10
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PROPUŠTANJE STEČAJNOG DUŽNIKA DA IZJAVI PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU KOJE JE DONETO NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE - Zakon o stečaju: član 119 stav 1 i član 121
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: UTICAJ PRESTANKA TRAJNOG DUGOVINSKOG ODNOSA NA ISPUNJENJE UGOVORNIH OBAVEZA - Zakon o obligacionim odnosima: član 357
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: VREMENSKO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZA NEDOSTATKE U IZRADI GRAĐEVINE - Zakon o obligacionim odnosima: član 645
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Kragujevcu: PREDAJA STVARI ODNOSNO SUVLASNIČKOG DELA U DRŽAVINU PUTEM FIZIČKE ILI CIVILNE DEOBE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 16 i 34
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Kragujevcu: NAKNADA TROŠKOVA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMEŠTENICIMA U VEZI S RADOM U DRŽAVNOM ORGANU I OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU UGOVORA O RADU - Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika: čl. 1, 2, 3, 4, 15, 32, 43, 45, 50 i 52
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

  LIKVIDACIJE: . . . dalje

  MODELI

  Popust od 20% na dnevni paket - KUPI OVDE-
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 10%


  ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u bazi Paragraf Lex na dan 23.4.2014. godine:

  • "Sl. glasnik RS", br. 42 (23.4.2014)
  • "Sl. list AP Vojvodine", br. 13 (4.4.2014), br. 14 (9.4.2014)
  • "Sl. list grada Kraljeva", br. 8 (21.3.2014)
  • "Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1 (28.2.2014)
  • "Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 2 (28.2.2014)
  • "Sl. list grada Užica", br. 11 (11.3.2014)
  • "Sl. list grada Beograda - Opštine", br. 22 (21.3.2014)
  • "Sl. list opštine Srbobran", br. 5 (22.4.2014)

  SVA SLUŽBENA GLASILA NA DAN 24. APRIL 2014.


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM službenim glasilima, RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” koja sadrži spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 42 OD 23.4.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  (Potpunim tekstovima propisa možete pristupiti Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex )  POTVRĐENI MEĐUNARODNI UGOVORI I DRUGI MEĐUNARODNI SPORAZUMI:


  • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS PETROL" D.O.O. KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE MERA U VEZI SA UKLANJANJEM SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA POSLOVNIH ZONA I UNAPREĐENJE DRUGIH INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "TITELSKI BREG" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2865/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2870/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2875/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2876/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2877/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2872/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 31-128/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 31-129/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • REŠENJE ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Savetovanje

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis
  Zahvalnost Microsoft partner 2006-2007 Microsoft partner Microsoft partner 2008-2009 Nagrade Microsoft Diskobols Paragraf 2003 Privrednik beo*star Paragraf Decije srce Zahvalnica Diploma Novosadski sajam Diploma Novosadski sajam1 Diploma Novosadski sajam2 Zlatna medalja Zahvalnica

  Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

  Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

  Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

  Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

  Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

  Arhiva kalendara poreskih obaveza:

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 66 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 88 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 91 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 66 / APRIL 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Vanredno izdanje u vezi sa fiskalnom reformom 2012. godine

  Vanredni broj / DECEMBAR 2012

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 66 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 91 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 88 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 66 / APRIL >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>