Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-30.9.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.8.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.9.2017.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 22.09.2017.

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Advokatska komora Srbije podnela inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i povezanih podzakonskih akata


Advokatska komora Srbije (AKS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013 - dalje: Zakon) i svih povezanih... Dalje

U PLANU OSNIVANJE VIŠE PRVOSTEPENIH UPRAVNIH SUDOVA: Sadašnji Upravni sud postao bi Upravni apelacioni sud koji bi bio isključivo nadležan da rešava o pravnom leku na odluke prvostepenih upravnih sudova


U okviru jačanja specijalizacije upravnih sudova planirano je osnivanje više prvostepenih upravnih sudova, čija bi se područja prostirala na teritoriji... Dalje

REFORMA PRAVOSUĐA: Priprema za primenu novih zakonskih rešenja i mera u borbi protiv korupcije i kriminala biće sprovedena do kraja 2017. godine, kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za efikasan početak reforme


Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) razmatrano više od 9.000 slučajeva nasilja u porodici... Dalje

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: 21. septembra 2017. godine sa radom počela služba Advokatske komore Beograda


Celokupna služba Advokatske komore Beograda, koja se sastoji od 15 zaposlenih, otpočela je 21. septembra 2017. godine sa radom i postupa isključivo po nalozima legalnog i legitimnog rukovodstva izabranog 13.05.2017. godine, navodi se u... Dalje

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Poreska uprava priprema poreska rešenja advokatima za period od 2014. do 2017. godine


Poreska uprava sprema se da donese i uruči poreska rešenja advokatima za period od 2014. do 2017. godine, iako advokatura u vezi sa njima nije konsultovana, a uprkos dogovoru koji je početkom 2015. godine sačinila... Dalje

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE: 27. septembra 2017. godine Katedra o Nacrtu Statuta AKV i Poslovnika o radu Skupštine AKV


Katedra Advokatske komore Vojvodine obaveštava da će se 27. septembra 2017. godine (sreda) sa početkom u 19 časova, u okviru javne rasprave, održati Katedra sa temom:... Dalje

ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA: Izručenje određene osobe može da se dozvoli zbog vođenja postupka za krivično delo za koje se prema zakonu Republike Srbije i zakonu države molilje


U Srbiji ne postoji jedinstveni podatak o tome koliko stranih državljana odgovara pred srpskim sudovima. Da bi se do njega došlo, zaposleni u pravosuđu... Dalje

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Od početka primene Zakona broj novoregistrovanih preduzeća u Srbiji je veći za 20 odsto, dok se broj odjavljenih preduzetnika smanjio za 28 odsto


Korekcija koeficijenata za rad inspektora na terenu, omogućila bi povećanje plata i do 20 odsto, jer inspekcije su bitne za reforme koje se sprovode i za borbu protiv sive ekonomije. O tome... Dalje

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Udruženje novinara Srbije nije podržalo Zakon donet pre tri godine, jer nisu prihvaćeni zahtevi da se odredi minimum budžetskog izdvajanja za projektno sufinansiranje medija


Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je da nije podržalo medijske zakone donete 2014. godine, kako se može zaključiti iz saopštenja Vlade... Dalje

PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Manje od trećine predloga Senata Univerziteta u Beogradu uključeno u Predlog zakona


Manje od jedne trećine predloga koje su dali članovi Senata Univerziteta u Beogradu na Nacrt zakona o visokom obrazovanju prihvaćeno je i ušlo je u Predlog zakona o visokom obrazovanju, izjavio je Rektor Univerziteta... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Sindikati protiv Nacrta zakona. Traže da zarade i standard radnika definiše postojeći Zakon o radu


Svoj glas protiv Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru dići će 28. septembra 2017. godine ispred... Dalje

NACRT ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA: Predviđeno je ograničavanje međubankarske naknade na 0,3 odsto


Narodna banka Srbije predstavila je Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu... Dalje

NACRT ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja protiv uvođenja kvota, jer to ograničava investitore


Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević rekao je da to Ministarstvo ne piše novi zakon o rodnoj ravnopravnosti i da želi da postojeći Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti uđe u javnu... Dalje

KODEKSI PONAŠANJA ČLANOVA VLADE I NARODNIH POSLANIKA O GRANICAMA DOZVOLJENOSTI KOMENTARISANJA SUDSKIH ODLUKA I POSTUPAKA: Uprkos zabrani, sudske odluke se i dalje komentarišu


I Vlada i Narodna skupština Republike Srbije su u sklopu pregovora sa Evropskom unijom usvojili kodekse ponašanja koji predstavnicima... Dalje

RAZMATRA SE UKIDANJE OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI


Vlada Republike Srbije razmatra ukidanje naknade za osiguranje od 0,75 odsto za slučaj nezaposlenosti, kao deo mera za rasterećenje privrede... Dalje

EU: Vlada Holandije traži poništenje presude o Srebrenici


Holandska vlada tražila je od vrhovnog suda te zemlje da poništi presudu da je Holandija delimično odgovorna za smrt 300 muškaraca muslimanske veroispovesti, koji su ubijeni u Srebrenici 1995. godine... Dalje


Arhiva dnevnih vesti