Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Propisi Crne Gore • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Priručnik za javne nabavke

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30. MART 2015.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 30. MART 2015.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 30. MART 2015.

ZAKONOM O REVIZIJI I ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU NISU DATA OVLAŠĆENJA BILO KOJOJ ORGANIZACIJI DA IZDAJE SERTIFIKATE I LICENCE NA OSNOVU STEČENIH "BODOVA" ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: Novim zakonom, takođe, nije propisano zvanje "ovlašćeni računovođa" . . . dalje
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI . . . dalje
IZMENE USTAVA RS I PRAVOSUDNIH ZAKONA U CILJU SMANJENJA KORUPCIJE U PRAVOSUĐU: Neutralisati posledice loše sprovedenih reizbora i propisa koji su omogućili politički uticaj na pravosuđe, kao i onih koji su doneti ali se ne primenjuju . . . dalje
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA: Prema novim zakonskim odredbama, u vanrednim situacijama svi građani moraju da se odazovu pozivu nadležnog kriznog štaba, predviđena je i prisilna evakuacija, i uveden menadžer za vanredne situacije . . . dalje
LEX SPECIALS O BEOGRADU NA VODI: TS: Ne donositi lex specijalis za jedan slučaj, već izmeniti postojeće na način da obuhvate i ovaj projekat . . . dalje
ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Počela edukacija sudija za primenu Zakona . . . dalje
OBJAVLJEN PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: Propisan novi obrazac poreske prijave - Obrazac PDP . . . dalje

LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA: ZASTARELE PREDMETE REŠITI DO 30. OKTOBRA 2015. GODINE . . . dalje

REDAKCIJSKI PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA - ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) . . . dalje
ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015) . . . dalje
ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) . . . dalje
ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015) . . . dalje
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) . . . dalje
ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA("Sl. glasnik RS" br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS" br. 87/2011, 104/2013 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013 i 18/2015) . . . dalje
ZAKON O BANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012 i 14/2015) . . . dalje
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O NASLEĐIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) . . . dalje
PORODIČNI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) . . . dalje
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014) . . . dalje
ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) . . . dalje
ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - ZAŠTITA IDEJA AUTORSKIM PRAVOM
Pitanje i odgovor - OBAVEZNO OSIGURANJE PRAVNIH LICA OD ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJ PRIČINJENE ŠTETE U SKLADU SA ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI
Pitanje i odgovor - PRAVNI INTERES IZVOĐAČA RADOVA DA ORGANIZUJE TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA I DA SNOSI TROŠKOVE
Pitanje i odgovor - REGISTRACIJA PROMENE ČLANA DRUŠTVA NA OSNOVU INOSTRANOG REŠENJA O NASLEĐIVANJU
Pitanje i odgovor - ROK ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

e-USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 8. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. MARTA 2015. GODINE

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.4.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00004/2015-09 od 27.3.2015. godine •
Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJA PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM U ŠKOLI KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM
Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA SOCIJALNOG RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA SASTAVLJANJEM I DOSTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
Stručni komentar - PRIZNAVANJE I POČETNO STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Zasebno sticanje i sticanje putem poslovne kombinacije •
Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE KOJI SE KORISTE ZA NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRENOS SREDSTAVA SA RAČUNA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVO I OBAVEZA PRETHODNOG IZMIRENJA PORESKE OBAVEZE PREMA REPUBLICI
Pitanje i odgovor - VOĐENJE PREKRŠAJNOG I UPRAVNOG POSTUPKA U SLUČAJU PRERAZDUŽENJA ROBE KOJA SE NALAZI U POSTUPKU PRIVREMENOG UVOZA

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - POSTUPAK U SLUČAJU POGREŠNO OBRAČUNATOG I UPLAĆENOG IZNOSA NA IME EKOLOŠKE TAKSE
Pitanje i odgovor - ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA U VIDU PRIKUPLJANJA STARIH STVARI I IZDAVANJA POSEBNE KARTICE SA POPUSTOM DONOSIOCU

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U MARTU 2015.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 30. MART 2015.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA
 • UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA


 • PROPISI


 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 19/2015)
 • ODLUKA O DOPRINOSU ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNE PRAKSE ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA NA ZAHTEVE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U POSLOVNE SVRHE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2014 i 3/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA VRANJA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZRENJANINA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 10/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • PLAN RAZMEŠTAJA MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 7/2013, 3/2014, 4/2014 i 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA DNEVNOG PRIVREMENOG SMEŠTAJA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015)
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 25.03.2015.

  LIKVIDACIJE - 25.03.2015. . . . dalje

  STEČAJEVI - 25.03.2015. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30.03.2015.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  TUŽBA ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
  -> Online kupovina


  ARHIVA MODELA OBJAVLJENIH U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, KOJE MOŽETE KUPITI PUTEM ONLINE KORPE


  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA RODITELJA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA DETETA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA - SPORTSKO UDRUŽENJE
  -> Online kupovina

  TUŽBA PUNOLETNOG DETETA RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O VISINI IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA U VIŠE DELOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O KORIŠĆENJU SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEVRAĆANJA NA RAD U ROKU UTVRĐENOM ZAKONOM
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DONELO ODLUKU O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITAKA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DA PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DONELO ODLUKU O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - AKCIONARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O RASPODELI DOBITI - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - AKCINARSKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - KOMANDITNO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH (KONSOLIDOVANIH) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - ORTAČKO DRUŠTVO
  -> Online kupovina

  PRIZNANICA O OTKUPU POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO POLJOPRIVREDNIH USLUGA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PORESKOG POSTUPKA RADI UTVRĐIVANJA I NAPLATE DOPRINOSA IZ OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA O OBRAZOVANJU PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA (PRIVREDNOG DRUŠTVA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU STICANJA U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
  -> Online kupovina

  Uprava carina: SPROVOĐENJE TRANZITNOG POSTUPKA U SISTEMU NCTS NAKON IZVOZNOG POSTUPKA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 380 i 415
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI ISPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG ZADOCNJENJA U ISPUNJENJU UGOVORNE OBAVEZE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM MERA ZA SPREČAVANJE DOPINGA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA
  -> Online kupovina

  PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENOG POSLA USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU SUDSKE ODLUKE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV INVESTITORA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA BEZ REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PROGLAŠENJE BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBACIVANJJU PREDLOGA ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZALOŽNOG POVERIOCA ZA POVOLJNIJI NAČIN UNOVČAVANJA IMOVINE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP)
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZABRANI KORIŠĆENJA OBJEKTA ZBOG NEPRIBAVLJANJA UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZATVARANJU GRADILIŠTA ZBOG GRAĐENJA OBJEKTA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA PRIMENJUJU MRS/MSFI
  -> Online kupovina

  PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV IZVOĐAČA RADOVA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA SUPROTNO TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI RADOVA I UKLANJANJU OBJEKTA AKO SE OBJEKAT GRADI ILI JE NJEGOVO GRAĐENJE ZAVRŠENO BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV INVESTITORA ZBOG OSNOVANE SUMNJE DA JE IZVRŠIO KRIVIČNO DELO GRAĐENJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI GRAĐEVINSKIH RADOVA SA NALOGOM ZA SPROVOĐENJE MERA ZA OTKLANJANJE UOČENIH NEDOSTATAKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KEŠ PULING ARANŽMANU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG IZVRŠENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU ILI ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREMEŠTAJU ZAPOSLENOG U DRUGU RADNU OKOLINU ILI O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA UZ NAKNADU ZARADE DO OKONČANJA POSTUPKA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  IZJAVA O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA (JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROCENI VISINE POTRAŽIVANJA U SVRHU GLASANJA NA OSNOVU ČLANA 165. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE POVODOM IZJAVE O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOJI JE BUDŽETSKI KORISNIK I KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA PROCENU VISINE POTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLASANJA
  -> Online kupovina

  NALOG STEČAJNOG SUDIJE PRIVREMENOM STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA ANGAŽOVANJE PROCENITELJA NA OSNOVU ČLANA 165. ST. 4. I 5. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  OGLAS O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  PREDLOG RAZLUČNOG ILI STEČAJNOG POVERIOCA ZA DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROGLAŠENJU BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PONOVLJENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM STRANA O REŠAVANJU SPORNOG PITANJA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU ZAPOSLENOG OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U CILJU
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENE TRUDNICE, RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENOG RODITELJA, SAMOHRANOG RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O OBAVLJANJU PREKOVREMENOG ILI NOĆNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
  -> Online kupovina

  REŠENJE O RADU SA POLOVINOM RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  IZJAVA RAZLUČNOG POVERIOCA O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA ZA ISPRAVKU ZAKLJUČKA O OSPORENIM I UTVRĐENIM POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU ZAHTEVA RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJAVANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE ZA DOSTAVLJANJE PISANOG IZVEŠTAJA O EKONOMSKO FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 61. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 30 OD 27.03.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 30, 27.03.2015.

  • • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA TRBUNJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UREDBA O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA KOD IZDAVAČA MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRI EKONOMSKOJ ZAJEDNICI DRŽAVA ZAPADNE AFRIKE (ECOWAS), SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI AVGANISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU STALNOG PREDSTAVNIKA I ZAMENIKA STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA SASTANCIMA I DRUGIM SKUPOVIMA GRUPE ZEMALJA POTPISNICA KONVENCIJE SAVETA EVROPE O PRANJU, TRAŽENJU, ZAPLENI I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENIH KRIMINALOM I O FINANSIRANJU TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "GROCKA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR "BAČKA TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE TUTIN, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM GAZIOSMANPAŠA, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MENZEL BURGIBA, REPUBLIKA TUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-00036/2014-08 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01716/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01021/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "KUKAVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I ODRŽAVANJA FONDA ZVANIČNIH METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA I INFORMACIJA, KAO I METODAMA KONTROLE KVALITETA I VERIFIKACIJE POUZDANOSTI PODATAKA I NAČINU NJIHOVOG OBJAVLJIVANJA I KORIŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U VRŠENJU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA I ORGANIZACIJI I RADU POVERENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I OPREMI URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM OSPOSOBLJENOSTIMA, ZNANJIMA I VEŠTINAMA KOJE SE PROVERAVAJU U IZBORNOM POSTUPKU, NAČINU NJIHOVE PROVERE I MERILIMA ZA IZBOR NA RADNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA IZ OBLASTI DETEKTIVSKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "PERFOM", POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O SADRŽINI DOKUMENATA I DOKAZA KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA RAD I DAVANJE POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE BANCI ZA POSEBNE NAMENE, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-36/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UPRAVLJANJE PROCESOM STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI KODEKSA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UNUTAR BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3385/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA KONVERZIJE ELEMENATA DOPUNSKOG KAPITALA BANKE, ODNOSNO BANKE U RESTRUKTURIRANJU I BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA OTPISA I KONVERZIJE OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NEZAVISNE PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA BANKE RADI UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA I IZBORA PONUDA ZA PREUZIMANJE, ODNOSNO PRODAJE AKCIJA, IMOVINE I OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIVREMENE UPRAVE U BANCI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • NAREDBA O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
  • • IZMENE I DOPUNE STATUTA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE( BROJ 1816 OD 16. DECEMBRA 2014. GODINE) ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 1 OD 02.03.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 1, 02.03.2015.

  • • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 6 OD 23.03.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 6, 23.03.2015.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE, U IZNOSU DO 15.000.000 EVRA ZA PROJEKAT „ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA”
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOJ POMOĆI U SPREČAVANjU, ISTRAŽIVANjU I SUZBIJANjU CARINSKIH PREKRŠAJA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI
  • • OBAVEŠTENjE O DATUMU STUPANjA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNjI U BORBI PROTIV KRIMINALA

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 87 / MART 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 111 / MART 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 113 / MART 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 87-88 / MART 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 87 / MART >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 113 / MART >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 111 / MART >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 87-88 / MART >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>