Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-31.7.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.7.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.8.2017.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 18.08.2017.

EU: NEMA SUDIJSKE NEZAVISNOSTI I TUŽILAČKE SAMOSTALNOSTI UKOLIKO SE NA PRAVOSUDNU FUNKCIJU DOLAZI PO SUBJEKTIVNIM KRITERIJUMIMA


Izbor na pravosudnu funkciju u Srbiji nije zasnovan na objektivnim i proverljivim kriterijumima. Dalje

POKRAJINSKA VLADA USVOJILA PREDLOG REBALANSA BUDŽETA


Pokrajinska vlada usvojila je predlog rebalansa budžeta, kojim je predviđeno povećanje sredstava u pokrajinskoj kasi za 1,24 milijardu dinara. Dalje

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU


Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja... Dalje


Arhiva dnevnih vesti