Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Propisi Crne Gore • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Stručni časopis Pravni instruktor Priručnik za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih kao i primanja lica van radnog odnosa, preduzetnika i osnivača


OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 23. JANUAR 2015.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 23. JANUARA 2015.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 23. JANUAR 2015.

XVI ZIMSKA ŠKOLA EVROPSKOG PRAVA BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 26. FEBRUARA DO 1. MARTA 2015. GODINE NA ZLATIBORU . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 2. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. JANUARA 2015. GODINE . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 2. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. JANUARA 2015. GODINE . . . dalje
TREĆE VANREDNO ZASEDANJE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE: Završena načelna rasprava o "Zojinom zakonu" . . . dalje

LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

AKS DONELA ODLUKU O PRESTANKU ŠTRAJKA: Advokati nastavljaju sa radom 26. januara . . . dalje

REDAKCIJSKI PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA - ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O NASLEĐIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) . . . dalje
PORODIČNI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - dr. zakon i 6/2015) . . . dalje
ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) . . . dalje
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014) . . . dalje
ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) . . . dalje
ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Propisana obavezna forma javnobeležničkog zapisa za sporazume o imovinskim odnosima između supružnika, o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom supružnika i za bračne ugovore •
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Precizirane nadležnosti javnih beležnika •
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ZAKONA O NASLEĐIVANJU, PORODIČNOG ZAKONA I ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Precizirane nadležnosti i usklađeni propisi po kojima postupaju javni beležnici
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLEĐIVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Propisano da javnobeležničko zaveštanje sačinjava javni beležnik u obliku javnobeležnikog zapisa •
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Propisana obavezna forma solemnizacije ugovora o raspolaganju nepokretnostima •
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 5/2015: • Ukinuta obaveza Republike Srbije da garantuje za garancije koje izdaje Fond
Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Omogućeno poveravanje postupaka javnim beležnicima koji se odnose na uređenje odnosa među suvlasnicima, postupak za deobu stvari u susvojini, postupak za uređenje međa i ostavinski postupak •
Pitanje i odgovor - PRAVNI OSNOV ZA UPIS IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA
Pitanje i odgovor - PUTNIČKO VOZILO PRAVNOG LICA KOJE SE KORISTI ZA SOPSTVENE POTREBE I POVREMENO DAJE ZAPOSLENOM RADI KORIŠĆENJA U PRIVATNE SVRHE

e-USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ČLANA 155. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2015. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM
Stručni komentar - PRIMENA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE • Odgovori Ministarstva pravde na pitanja postavljena od strane Agencije za borbu protiv korupcije- značenje pojmova u Akcionom planu •
Pitanje i odgovor - POSTUPAK DAVANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI U ZAKUP

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PORESKA PRIJAVA ZA PREDUZETNIKE KOJI POREZ PLAĆAJU SAMOOPOREZIVANJEM I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE
Pitanje i odgovor - URAČUNAVANJE IZNOSA ZARADA ZA 2012. I 2013. GODINU KOJE SU NA OSNOVU SUDSKE PRESUDE ISPLAĆENE U 2014. GODINI, U OPOREZIVI PRIHOD ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - FINANSIJSKI KREDITI I ZAJMOVI IZ INOSTRANSTVA - ROKOVI I OBAVEZA IZVEŠTAVANJA
Pitanje i odgovor - OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE RAČUN BLOKIRAN KOMPENZACIJOM, CESIJOM ILI ASIGNACIJOM

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA U POSLASTIČARNICI : • Ovlašćenja sanitarnog inspektora, službeno odelo i sprovođenje nadzora •
Pitanje i odgovor - UPLATA MANJEG IZNOSA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA U PRETHODNOM PERIODU I MOGUĆNOST NJEGOVOG NAKNADNOG KORIGOVANJA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U JANUARU 2015.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 23. JANUAR 2015.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI AND
 • Obrazac - REGISTAR IZDAVAČA KOJI SU DOBILI DOZVOLU ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA


 • PROPISI


 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014 i 4/2015)
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM OZNAKAMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITO-SANITARNOJ KONTROLI SHODNO ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE (Ažurirano 1.1.2015. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/2014 i 54/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 28/2014 i 69/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn. , 33/2014, 35/2014 - ispr., 47/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn. i 69/2014)
 • ODLUKA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 69/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNIKA, PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2005, 16/2006 - dr. odluka, 31/2013 i 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA VRELOVODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014 i 69/2014)
 • ODLUKA O VIDOVDANSKOJ NAGRADI UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA NAMENJENIH JAVNOM PREDUZEĆU "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2015. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU INICIJATIVE DA SE GRAD NOVI SAD KANDIDUJE ZA EVROPSKU PRESTONICU KULTURE 2020. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2012, 10/2013 i 70/2014)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SPECIJALIZOVANOG KOMBI PREVOZA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014 i 1/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2015)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE PO ŽALBI PROTIV PRESUDE KOJOM JE ODLUČENO O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA PRIKLJUČENJE NA GRADSKU VODOVODNU MREŽU - Zakon o uređenju sudova: član 24 stav 1 tačka 3
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE O TROŠKOVIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Zakon o upravnim sporovima: član 49
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE ODREDBE O PREDLOGU ZA KRIVIČNO GONJENJE - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: OGRANIČENI RAZLOZI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: OVLAŠĆENA LICA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 483 stav1
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: PREKID ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA - Krivični zakonik: član 103 tačka 6) i član 104 st. 3, 5 i 6
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: USLOVI POD KOJIMA OKRIVLJENI MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE LJUDSKIH PRAVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 484
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 1)
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA ZAKONITOST OTKAZA ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA - Zakon o radu: član 179 stav 1 tačka 1)
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE PRESUDE NA ISKAZU OKRIVLJENOG KOJI JE DAT U POLICIJI - Zakonik o krivičnom
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 21.01.2015.

  LIKVIDACIJE - 21.01.2015. . . . dalje

  STEČAJEVI - 20.01.2015. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 22.01.2015.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP)
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZABRANI KORIŠĆENJA OBJEKTA ZBOG NEPRIBAVLJANJA UPOTREBNE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O ZATVARANJU GRADILIŠTA ZBOG GRAĐENJA OBJEKTA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina


  ARHIVA MODELA OBJAVLJENIH U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, KOJE MOŽETE KUPITI PUTEM ONLINE KORPE


  MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA PRIMENJUJU MRS/MSFI
  -> Online kupovina

  PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV IZVOĐAČA RADOVA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA SUPROTNO TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI RADOVA I UKLANJANJU OBJEKTA AKO SE OBJEKAT GRADI ILI JE NJEGOVO GRAĐENJE ZAVRŠENO BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV INVESTITORA ZBOG OSNOVANE SUMNJE DA JE IZVRŠIO KRIVIČNO DELO GRAĐENJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  -> Online kupovina

  REŠENJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA O OBUSTAVI GRAĐEVINSKIH RADOVA SA NALOGOM ZA SPROVOĐENJE MERA ZA OTKLANJANJE UOČENIH NEDOSTATAKA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O KEŠ PULING ARANŽMANU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG IZVRŠENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU ILI ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PREMEŠTAJU ZAPOSLENOG U DRUGU RADNU OKOLINU ILI O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA UZ NAKNADU ZARADE DO OKONČANJA POSTUPKA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  IZJAVA O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA (JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA)
  -> Online kupovina

  REŠENJE O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROCENI VISINE POTRAŽIVANJA U SVRHU GLASANJA NA OSNOVU ČLANA 165. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE POVODOM IZJAVE O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOJI JE BUDŽETSKI KORISNIK I KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA PROCENU VISINE POTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLASANJA
  -> Online kupovina

  NALOG STEČAJNOG SUDIJE PRIVREMENOM STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA ANGAŽOVANJE PROCENITELJA NA OSNOVU ČLANA 165. ST. 4. I 5. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  OGLAS O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  PREDLOG RAZLUČNOG ILI STEČAJNOG POVERIOCA ZA DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROGLAŠENJU BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PONOVLJENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM STRANA O REŠAVANJU SPORNOG PITANJA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU ZAPOSLENOG OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U CILJU
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENE TRUDNICE, RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENOG RODITELJA, SAMOHRANOG RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O OBAVLJANJU PREKOVREMENOG ILI NOĆNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
  -> Online kupovina

  REŠENJE O RADU SA POLOVINOM RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  IZJAVA RAZLUČNOG POVERIOCA O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA ZA ISPRAVKU ZAKLJUČKA O OSPORENIM I UTVRĐENIM POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU ZAHTEVA RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJAVANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE ZA DOSTAVLJANJE PISANOG IZVEŠTAJA O EKONOMSKO FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 61. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 6 OD 22.01.2015./ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 6, 22.01.2015.

  • • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
  • • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
  • • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU
  • • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA
  • • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLEĐIVANJU
  • • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE
  • • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2015. GODINU
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA
  • • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00214/2014-11
  • • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP „ZLATIBOR” IZ ČAJETINE
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „HIGIJENA ZAJEČAR”, ZAJEČAR
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, „VELETABAK” D.O.O. NOVI SAD

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 14 OD 17.12.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 14, 17.12.2014.

  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGRAMU OGLEDA ZA PRIMENU PRISTUPA NASTAVI USMERENOJ NA UČENJE I RAZVOJ KOMPETENCIJA UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU I RAZVIJANJE ŠKOLA VEŽBAONICA

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 2 OD 20.01.2015/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 2, 20.01.2015.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA DRUGU FAZU PAKET PROJEKTA KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE ALŽIR O UZAJAMNOJ RAZMENI I ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA U OBLASTI ODBRANE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SVETE STOLICE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 81-82 / DECEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 107 / JANUAR 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 108-109 / JANUAR 2015.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 83-84 / JANUAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 81-82 / DECEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 108-109 / JANUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 107 / JANUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 83-84 / JANUAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>