Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava - nova zakonska regulativa i izmene Zakona o lokalnoj samoupravi

OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 31. OKTOBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 31. OKTOBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR UGOVORA O TRGOVINI NAORUŽANJEM - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014: • Ugovor na sveobuhvatan način reguliše principe, kriterijume i zabrane kojim će se države rukovoditi prilikom odobravanja trgovine naoružanja •
Stručni komentar - PARISKA DEKLARACIJA I NJENA IMPLEMENTACIJA U REPUBLICI SRBIJI
Stručni komentar - BORAVAK I RAD STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI HRVATSKOJ: • Sa tabelarnim prikazom kategorija stranaca i uslova za boravak i rad •
Pitanje i odgovor - BRISANJE UPISANE HIPOTEKE USLED NIŠTAVOSTI OSNOVNOG UGOVORA
Pitanje i odgovor - OVERA UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI SA ODLOŽENIM PLAĆANJEM
Pitanje i odgovor - PODACI O LIČNOSTI PODNOSIOCA REKLAMACIJE KOJE IMA PRAVO DA OBRAĐUJE TRGOVAC U OKVIRU EVIDENCIJE KOJU JE OBAVEZAN DA VODI PO NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRIMERI OBRAČUNA ZARADE - PLATE I DRUGOG STALNOG PRIMANJA ZA MESEC NOVEMBAR 2014. GODINE I NADALJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: • Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014) •
Stručni komentar - KOMENTAR TRINAESTIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 117/2014
Pitanje i odgovor - ODLUČIVANJE NARUČIOCA O OBIMU PONIŠTENJA POSTUPKA NA OSNOVU PRIMLJENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2014
Pitanje i odgovor - PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE ILI IZNAJMLJIVANJA PUTNIČKOG AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LIZINGA
Pitanje i odgovor - VRAĆANJE PRIMLJENOG AVANSA I ISPRAVKA PDV

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2014. godine •
Pitanje i odgovor - GRANIČNI PRELAZI PREKO KOJIH SE IZVOZE ŽITARICE BARŽAMA
Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKA 2, 8 I 44 JCI KOD AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA I PONOVNOG IZVOZA U SLUČAJU KADA U REALIZACIJI POSLA UČESTVUJE TRGOVINSKI POSREDNIK
Pitanje i odgovor - STOPE CARINA NA UVOZ PROIZVODA TAR. OZNAKE 7608 20 89 00 80 IZ EU U PERIODU OD 2009. DO 2014. GODINE

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Novembar 2014. godine •
Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE CESIJE I ASIGNACIJE SA PRIMEROM POPUNJENIH NALOGA
Pitanje i odgovor - POSTUPANJE SA PRIMLJENIM UPLATAMA U GOTOVOM NOVCU U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA - NEPOSTOJANJE KATEGORIJE BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - Inspektor: IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata; Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala •
Pitanje i odgovor - MINIMALNI USLOVI U POGLEDU PROSTORA ZA TRGOVINU ROBOM U TRANZITU I POSTUPANJE TRŽIŠNOG INSPEKTORA
Pitanje i odgovor - PRAVILNO POPUNJAVANJE KOLONA 4 I 5 U KEPU KNJIZI

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U OKTOBRU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 31. OKTOBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  PROPISI


 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013 i 116/2014)
 • ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014)
 • ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU BEZBEDNOSNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA KOJI OBEZBEĐUJE RESURSE PRELAZNIM SNAGAMA UJEDINJENIH NACIJA U LIBANU (UNIFIL) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE HORIZONT 2020 - OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE (2014-2020) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI NAORUŽANJEM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014)
 • ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014)
 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 30. OKTOBRA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014 i 117/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "POLET" PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE PD "BOSS PETROL" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA ALBANSKE I BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 2. NOVEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE PRAVNA I FIZIČKA LICA ZA SPROVOĐENJE STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014 i 117/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014 i 117/2014)
 • PROTOKOL IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE KOJA SE KREĆE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA NA KOJIMA SU PONIŠTENI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKOM MESTU NA KOJEM SU PONIŠTENI IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O KONTROLI NARKOTIKA I SPROVOĐENJU ZAKONA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014)
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 31.10.2014.

  LIKVIDACIJE - 28.10.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 31.10.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 31.10.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 118 OD 30.10.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 118, 30.10.2014.

  • • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA UGOSTITELJSKOG PREDUZEĆA "VRANJE" IZ VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI INDIVIDUALNOG PLANA AKTIVACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA VENTILACIJU ILI KLIMATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-645/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
  • • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 12 OD 28.8. 2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 12, 28.08.2014.

   PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANJU
   PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 14 OD 29.10.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 14, 29.10.2014.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI NAORUŽANJEM
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
  • • PROTOKOL IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE KOJA SE KREĆE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE
  • • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O KONTROLI NARKOTIKA I SPROVOĐENJU ZAKONA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA: OPŠTEG PRAVILNIKA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA, SVETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE, ZAVRŠNOG PROTOKOLA SVETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE I ARANŽMANA O POŠTANSKO-FINANSIJSKIM USLUGAMA, USVOJENIH NA KONGRESU U DOHI
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA KOJI OBEZBEĐUJE RESURSE PRELAZNIM SNAGAMA UJEDINJENIH NACIJA U LIBANU (UNIFIL)
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE HORIZONT 2020 – OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE (2014–2020)
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU BEZBEDNOSNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 101 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 103 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 103 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 101 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 78 / OKTOBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>