Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji


OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 19. DECEMBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 19. DECEMBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 19. DECEMBAR 2014.

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014) – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA AUTORIZAN OD STRANE REDAKCIJE PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX . . . dalje
ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
ZAKLJUČENA DESETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Usvojeni predlozi finansijskih zakona koje je predložila NBS i predlog Zakona o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE II VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 18. DECEMBRA 2014. GODINE . . . dalje
SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. DECEMBRA 2014. GODINE . . . dalje
Vebsajt Ustavnog suda Srbije, 18.12.2014. . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU . . . dalje
PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU . . . dalje
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA: Pravni okvir za restrukturiranju banaka i usklađivanje sa EU regulativom . . . dalje
USVOJENE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O KLASIFIKACIJI I IZMENE STRATEGIJE ZA UVOĐENJE STANDARDA BAZELA III U REPUBLICI SRBIJI: Unapređene odredbe koje uređuju priznavanje prvoklasnih i adekvatnih sredstava obezbeđenja . . . dalje

LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

POVERENIK: POTREBNO IZMENITI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI . . . dalje
KREDIT EBRD ZA PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TV SIGNALA . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD - "Sl. glasnik RS", br. 136/2014: • Uslovi za izdavanje radne dozvole, lične radne dozvole, radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja i za samozapošljavanje •
Pitanje i odgovor - ISTUPANJE ČLANA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UZ ISPLATU U ROBI
Pitanje i odgovor - NEKE OD MOGUĆNOSTI ZA USKLAĐIVANJE DOSADAŠNJIH POSLOVA OBEZBEĐENJA SA NOVIM PROPISIMA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU
Pitanje i odgovor - PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA PREDUZETNIKA OD STRANE POSTOJEĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA KARAKTERISTIČNIM PRIMERIMA OBRAČUNA
Pitanje i odgovor - SUKOB INTERESA I POJAM POVEZANIH LICA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju za 2014. godinu •
Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju za 2014. godinu •
Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • Decembar 2014. godine •

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH TOKOM OKTOBRA I NOVEMBRA 2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014
Stručni komentar - SVRSTAVANJE REZERVNIH DELOVA UREĐAJA I SISTEMA PREMA CARINSKOJ TARIFI: • Specifičnosti koje opredeljuju korišćenje naimenovanja odgovarajućih "delova za uređaje" ili tarifnog broja nezavisno od uređaja za koji su namenjeni •
Pitanje i odgovor - IZVEŠTAVANJE NBS O POTRAŽIVANJU REZIDENTA PO SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJE NIJE IZMIRENO U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR T - Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe •
Stručni komentar - ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA
Pitanje i odgovor - VRAĆANJE ROBE IZ MALOPRODAJE U VELEPRODAJU I EVIDENTIRANJE U KEPU KNJIZI

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U DECEMBRU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 18. DECEMBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac - POTVRDA O PRIJEMU VOZILA (KOPIJA 1-KUPAC)
 • Obrazac - POTVRDA O PRIJEMU VOZILA (KOPIJA 2-MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA)
 • Obrazac - POTVRDA O PRIJEMU VOZILA (KOPIJA 3-RECIKLAŽNI CENTAR)
 • Obrazac - POTVRDA O PRIJEMU VOZILA (ORIGINAL- KUPAC)


 • PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1034/2014 OD 25. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1035/2014 OD 25. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1036/2014 OD 25. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1037/2014 OD 25. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1038/2014 OD 25. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1212/2014 OD 11. NOVEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1213/2014 OD 11. NOVEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1214/2014 OD 11. NOVEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1215/2014 OD 11. NOVEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1216/2014 OD 11. NOVEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1217/2014 OD 11. NOVEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014 i 138/2014)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 133/2014 i 138/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013 i 138/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013 i 87/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013 i 87/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2014)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 60/2011 i 100/2014)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/2002, 6/2003, 11/2006, 35/2009, 26/2011, 46/2012 i 44/2014)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVLAŠĆENU VOŽNJU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2003, 15/2004, 2/2006, 26/2011, 6/2013 i 44/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEVI KOJE STRANKA MOŽE ISTAĆI U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: PODNOŠENJE ZATEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NAKON PRAVNOSNAŽNO OKONČANOG POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: član 8a
  -> Online kupovina

  Vrhovni kasacioni sud: PLAĆANJE SUDSKE TAKSE UZ ZAHTEV ZA NOVČANU NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE RADI ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: ZLOSTAVLJANJE NA RADU KAO PONAŠANJE KOJE SE PONAVLJA U ODREĐENOM VREMENSKOM PERIODU - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 6
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: PROPUŠTANJE SUDIJE DA ISPITA DA LI JE ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU U SKLADU SA PROPISIMA - Zakon o vanparničnom postupku: član 183
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: PRECIZIRANJE VISINE NAKNADE ŠTETE PO POJEDINIM OSNOVIMA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: POZIVANJE TUŽIOCA DA OTKLONI NEDOSTATAK U TUŽBI OZNAČAVANJEM TUŽENOG KOJI MOŽE BITI STRANKA U POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 78
  -> Online kupovina

  Apelacioni sud u Beogradu: POTRAŽIVANJE ODREĐENE A NEISPLAĆENE NAKNADE ZA NACIONALIZOVANU NEPOKRETNOST - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 1
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 18.12.2014.

  LIKVIDACIJE - 17.12.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 18.12.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 18.12.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROCENI VISINE POTRAŽIVANJA U SVRHU GLASANJA NA OSNOVU ČLANA 165. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE POVODOM IZJAVE O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOJI JE BUDŽETSKI KORISNIK I KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA PROCENU VISINE POTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLASANJA
  -> Online kupovina

  ARHIVA MODELA OBJAVLJENIH U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, KOJE MOŽETE KUPITI PUTEM ONLINE KORPE

  NALOG STEČAJNOG SUDIJE PRIVREMENOM STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA ANGAŽOVANJE PROCENITELJA NA OSNOVU ČLANA 165. ST. 4. I 5. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  OGLAS O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  PREDLOG RAZLUČNOG ILI STEČAJNOG POVERIOCA ZA DONOŠENJE REŠENJA O BANKROTSTVU IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O PROGLAŠENJU BANKROTSTVA IZ ČLANA 131. STAV 1. TAČ. 1), 3) i 4) ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PONOVLJENOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  SPORAZUM STRANA O REŠAVANJU SPORNOG PITANJA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU ZAPOSLENOG OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U CILJU
  -> Online kupovina

  MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ISPLATE MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ISPLATI MINIMALNE ZARADE
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENE TRUDNICE, RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
  -> Online kupovina

  SAGLASNOST ZAPOSLENOG RODITELJA, SAMOHRANOG RODITELJA, USVOJIOCA, HRANITELJA ILI STARATELJA O OBAVLJANJU PREKOVREMENOG ILI NOĆNOG RADA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
  -> Online kupovina

  REŠENJE O RADU SA POLOVINOM RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI IZMENE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE
  -> Online kupovina

  IZJAVA RAZLUČNOG POVERIOCA O ODRICANJU OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA ZA ISPRAVKU ZAKLJUČKA O OSPORENIM I UTVRĐENIM POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU ZAHTEVA RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJAVANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE ZA DOSTAVLJANJE PISANOG IZVEŠTAJA O EKONOMSKO FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA I OSTALE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 61. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV RAZLUČNOG POVERIOCA ZA UKIDANJE MERE OBEZBEĐENJA (ILI USLOVLJANJE) IZ ČLANA 62. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 139 OD 18.12.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 139, 18.12.2014.

  • CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ODLUKA O IZBORU ČLANA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA, JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU IZGLEDA MARKICE SA ZNAKOM "DOPING FREE" I POSTUPKU ZA IZDAVANJE MARKICE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
  • ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 14 OD 17.12.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 14, 17.12.2014.

  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGRAMU OGLEDA ZA PRIMENU PRISTUPA NASTAVI USMERENOJ NA UČENJE I RAZVOJ KOMPETENCIJA UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU I RAZVIJANJE ŠKOLA VEŽBAONICA

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 17 OD 09.12.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 17, 09.12.2014.

  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (PROJEKAT − PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNI SIGNAL) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNOG NASLEĐA
  • • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SVETE STOLICE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA
  • • SPORAZUM O SARADNJI U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI IZMEĐU UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
  • • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE O SARADNJI U OBLASTI INTEGRALNOG UPRAVLJANJA VODAMA DONJEG TOKA REKE DRINE
  • • MEMORANDUM IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE NARODNE REPUBLIKE KINE O OSNIVANJU MREŽE ZA SARADNJU I PROMOCIJU NAUKE I TEHNOLOGIJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE
  • • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA PRI MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I FRANSAGRIMER, NACIONALNA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNE I MORSKE PROIZVODE I AGENCIJE ZA USLUGE I PLAĆANJA
  • • PROTOKOL O STRUČNO-TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE, RURALNOG RAZVOJA VETERINARSTVA, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O VETERINARSKOJ SARADNJI
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ORIGINALNE KONVENCIJE (1975) O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, ORIGINALNOG PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, PROTOKOLA O IZMENAMA KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 103 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 105 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 105 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 103 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>