Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava - nova zakonska regulativa i izmene Zakona o lokalnoj samoupravi


OBJAVLJENO U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 26. NOVEMBAR 2014.

ONLINE kupovina dokumenata objavljenih 26. NOVEMBRA 2014.
 • VESTI
 • TUMAČENJA PROPISA
 • SUDSKA PRAKSA
 • SL. MIŠLJENJA
 • MODELI
 • SL. GLASILA
 • PROPISI I OBRASCI
 • LIKVIDACIJE I STEČAJEVI

AKTUELNE VESTI - 26. NOVEMBAR 2014.

XXVII SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA: Pravo i načelo savesnosti i poštenja, 12-17. decembar 2014. godine . . . dalje
ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
AKB PREDLOŽILA PROŠIRENJE SPISKA POSLOVA KOJI SE NEĆE SMATRATI POVREDOM PRAVILA POSTUPANJA ADVOKATA ZA VREME OBUSTAVE RADA . . . dalje
ZAKLJUČENA OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojeni Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, Predlog zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje . . . dalje
SLUŽBENI LIST EU: UREDBOM KOMISIJE OD 19. NOVEMBRA 2014. PROMENJENE KVOTE ZA UVOZ VINA IZ SRBIJE U SKLADU SA SSP . . . dalje
SLUŽBENI LIST EU: UREDBOM KOMISIJE PROPISANE GODIŠNJE KVOTE ZA UVOZ ŠEĆERA POREKLOM IZ SRBIJE, U SKLADU SA SSP . . . dalje
VLADA RS DONELA UREDBU O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2015. GODINU . . . dalje
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RASPISAO KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU RIBNJAKA I PODIZANJE NOVIH RIBNJAKA . . . dalje
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDIONACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EU: EKSPLANATORNI SKRINING ZA OBLAST TRANSPORTA, PG 14/21, ODRŽAĆE SE OD 16. DO 18. DECEMBRA 2014. . . . dalje
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Zaštitna mera oduzimanja vozila planirana kada je reč o posebnim oblicima nasilničke vožnje, na primer vožnji bez vozačke dozvole ili u alkoholisanom stanju, sa nivoom alkohola u krvi većem od dva promila . . . dalje
USKORO JAVNA RASPRAVA O STRATEGIJI ZA E-UPRAVU . . . dalje
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je u periodu od 16.10. do 15.11.2014. godine izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za lek . . . dalje
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak homeopatskih lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je u periodu od 16.10. do 15.11.2014. godine izdata dozvola za lek . . . dalje
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je u periodu od 16.09. do 15.11.2014. godine izdato rešenje o izmeni EAN koda . . . dalje

LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE PREDLAŽE KOMBINACIJU ZAKONA IZ 2011. GODINE I ODREDABA HRVATSKOG ZAKONA O JAVNIM BELEŽNICIMA: USVOJENA REZOLUCIJA O ZAŠTITI SAMOSTALNOSTI I NEZAVISNOSTI ADVOKATURE . . . dalje
IZMENE ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU: DOBROVOLJNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE . . . dalje
ZAKONSKI UREDITI OBLAST ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM . . . dalje
ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: POVERENIK DONEO UPUTSTVO ZA IZRADU I OBJAVLJIVANJE INFORMATORA O RADU . . . dalje
Arhiva dnevnih vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI DANAS U E-ČASOPISIMA

Popust od 20% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskih časopisa, ostvarujete popust od 20%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


e-PRAVNI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O PROCENI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 113/2014: • Propisan postupak, način i metodologija za procenu vrednosti nepokretnosti •
Stručni komentar - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA RADOM JAVNIH BELEŽNIKA: • Službeno područje, nadležnost, poveravanje postupaka, protest menice, raspravljanje zaostavštine, sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, popis imovine ostavioca, odbijanje službene radnje i žalba •
Stručni komentar - ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA U OPŠTEM REŽIMU RADNIH ODNOSA • Prikaz faza u postupku zapošljavanja •
Pitanje i odgovor - TRAJANJE UGOVORA O PRODAJI ELEKTRIČNE ENERGIJE

e-PARAGRAF E-PRESS - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KONTROLA KVALITETA VAZDUHA PREMA ZAKONODAVNOJ REGULATIVI REPUBLIKE SRBIJE
Stručni komentar - MEĐUNARODNI STANDARDI - BEZBEDNOST DEČJIH IGRAČAKA

e-BUDŽETSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2014. godine •
Pitanje i odgovor - OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA INOSTRANE DONACIJE ČIJI SU PRIMAOCI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA

e-PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE - "Sl. glasnik RS", br. 127/2014: • Primena počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu •
Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOBITAKA I GUBITAKA PO OSNOVU UDELA U OSTALOM SVEOBUHVATNOM DOBITKU ILI GUBITKU PRIDRUŽENIH DRUŠTAVA: • Upotreba računa 333 moguća samo u konsolidovanim finansijskim izveštajima •
Stručni komentar - PRAVNI I PORESKI ASPEKT PREDSTAVNIŠTAVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (KOMPANIJE) U REPUBLICI SRBIJI
ZARADE: • Objavljeni podaci za oktobar 2014. godine •
ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u oktobru 2014. godine •
NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. DECEMBRA 2014. GODINE •
OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U NOVEMBRU 2014. GODINE •
Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2014. godine •
Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2014. godine •
Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA PDV NA IZNOS NAKNADE KOJU OBVEZNIK PDV NAPLAĆUJE OD DRUGOG LICA PO OSNOVU DAVANJA SOPSTVENE NEPOKRETNOSTI POD HIPOTEKU KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA KREDITA ODOBRENOG TOM DRUGOM LICU

e-CARINSKI INSTRUKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - KREDITNI ARANŽMANI IZMEĐU REZIDENATA KORISNIKA KREDITA I NEREZIDENTA - KREDITORA: • Model ugovora o zajmu •
Stručni komentar - UVOZ REZERVNIH DELOVA MAŠINE ZA PROIZVODNJU TESTA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •

e-INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE - 10% popusta na dnevni paket


Pitanje i odgovor - DOKAZ O IZVRŠENOM PLAĆANJU USLUGE ZAMENE NOVČANICA KADA JE PROPISANO DA SE ZA TU USLUGU NE IZDAJE RAČUN

e-INSPEKTOR - 10% popusta na dnevni paket


Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja •
Pitanje i odgovor - KRAJNJI ROK ZA PRODAJU HRANE I KORIŠĆENJE AMBALAŽE ORIGINALNOG PAKOVANJA NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVIH PRAVILNIKA
Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PO OSNOVU PRODAJE ROBE PREDUZETNIKU KOJA SE REALIZUJE PLAĆANJEM SA TEKUĆEG RAČUNA VLASNIKA

INFORMACIJA O ŠTAMPANIM ČASOPISIMA OBJAVLJENIM U NOVEMBRU 2014.

ŠTAMPANI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR . . . poslednji broj
ŠTAMPANI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR . . . poslednji broj

Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 26. NOVEMBAR 2014.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • Obrazac Prilog 3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PODATAKA REGISTRA PROMETA NEPOKRETNOSTI
 • Obrazac Prilog 4 - PODACI EVIDENCIJE TRŽIŠNIH CENA NEPOKRETNOSTI (4Z, 4O, 4PDO)
 • Obrazac 1. - DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PLASTIČNIH KESA
 • Obrazac 2. - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PLASTIČNIM KESAMA KOJE SU STAVLJENE NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE


 • PROPISI


 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2014)
 • ODLUKA O OSNOVNOJ I DODATNOJ PODRŠCI U OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2014 i 10/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U STAMBENIM JEDINICAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU GRADA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2014 i 10/2014)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2013, 13/2013, 7/2014 i 10/2014 - ispr.)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U SVRHU LEGALIZACIJE OBJEKATA I NAKNADI ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2013 i 8/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA U GRADU SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2014, 7/2014 i 8/2014)
 • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH VOZILA KROZ GRAD SREMSKU MITROVICU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013 i 22/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 5/2014 - dr. odluka i 22/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 40/2008, 20/2009 i 22/2014)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 13/2011, 7/2012, 31/2012 i 22/2014)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 22/2014)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Privredni apelacioni sud: MESNO NADLEŽNI SUD ZA ODLUČIVANJE O PROTIVTUŽBI - Zakon o parničnom postupku: član 192
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: NADLEŽNOST I OVLAŠĆENJE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O RASPOLAGANJU IMOVINOM ZADRUGE - Zakon o zadrugama: član 49 stav 4
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: NEIZVRŠIVOST PRESUDE KOJOM JE NALOŽENO TUŽENOM DA PLATI GLAVNI DUG S KAMATOM OD PODNOŠENJA TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tačka 12)
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA PRESUDE NA ČINJENICAMA UTVRĐENIM IZ DOKAZA KOJI NISU IZVEDENI NA GLAVNOJ RASPRAVI - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tačka 7)
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PLAĆANJA TROŠKOVA NASTALIH PODNOŠENJEM PREDLOGA ZA IZVRŠENJE - Zakon o parničnom postupku: član 155 stav 1
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OBAVEZA STRANKE U POSTUPKU DA DOKAŽE ČINJENICE NA KOJE SE POZIVA - Zakon o parničnom postupku: član 7 stav 2 i član 8
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENI PODNOSILAC PRIGOVORA PREBIJANJA POTRAŽIVANJA KOJE JE NASTALO PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: član 82 st. 1 i 2
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE PRIJAVE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA RADI NAMIRENJA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM DUŽNIKOVOG KAPITALA - Zakon o obligacionim odnosima: član 389
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: PROPUST POVERIOCA DA OBAVESTI JEMCA PLATCA O NEBLAGOVREMENOM ISPUNJENJU OBAVEZE OD STRANE DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 1010 i 1065
  -> Online kupovina

  Privredni apelacioni sud: VRŠENJE PRAVA ZADRŽAVANJA NEZAVISNO OD VOLJE I SAGLASNOSTI DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 286 i 585
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: DELO NELOJALNE KONKURENCIJE - Zakon o trgovini: čl. 22 i 23
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: NAKNADA ŠTETE I PRAVO NA POVRAĆAJ KONFISKOVANE IMOVINE REHABILITOVANOG LICA - Zakon o rehabilitaciji: član 8
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: OBAVEZA REKLAMACIJE IZVRŠENJA USLUGA GREJANJA - Zakon o parničnom postupku: član 223
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 9
  -> Online kupovina

  Viši trgovinski sud: PRIVREMENO ODUZIMANJE ROBE PRI INSPEKCIJSKOM NADZORU - Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru: član 44
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 26.11.2014.

  LIKVIDACIJE - 26.11.2014. . . . dalje

  STEČAJEVI - 18.11.2014. . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 26.11.2014.

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Modeli", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  PREDLOG STEČAJNOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE DUŽNIK POTPUNO OBUSTAVIO PLAĆANJA U PERIODU OD 30 DANA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA MIKRO PRAVNO LICE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE KAD SU IZREČENE MERE OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA PROTIVČINIDBU IZ STEČAJNE MASE U VIDU PRENOSA SREDSTAVA DOBIJENIH ZA PRODATU STVAR
  -> Online kupovina

  ODLUKA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE POVERILACA OD STRANE POVERILACA ČIJA SU UKUPNA POTRAŽIVANJA VEĆA OD 20% OD UKUPNOG IZNOSA POTRAŽIVANJA SVIH STEČAJNIH POVERILACA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PRENOS PRAVA NA PROTIVČINIDBU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV IZLUČNOG POVERIOCA ZA NAKNADU TRŽIŠNE VREDNOSTI PRODATE STVARI I PRETRPLJENU ŠTETU KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMA
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
  -> Online kupovina

  MODEL OBRASCA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA - IZRADA PROJEKTA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE ČLANA ODBORA POVERILACA O ANGAŽOVANJU STRUČNOG LICA ZA ANALIZU POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  POZIV NA SEDNICU ODBORA POVERILACA NA OSNOVU ČLANA 39. STAV 3. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA ZAKAZIVANJE SEDNICE ODBORA POVERILACA OD STRANE VEĆINE ČLANOVA ODBORA POVERILACA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA JEMCU O PODNETOJ PRIJAVI POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA GLAVNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PREZADUŽENOSTI
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I ODREĐIVANJU MERA OBEZBEĐENJA
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  REŠENJE STEČAJNOG SUDIJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA, POTVRĐIVANJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA I OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA
  -> Online kupovina

  OGLAS O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA REORGANIZACIJOM U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE PO PODNETOJ PRIMEDBI POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA KAD JE U NEMOGUĆNOSTI DA ODGOVORI OBAVEZAMA U ROKU OD 45 DANA OD DOSPELOSTI OBAVEZE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJA PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG POSTUPANJA SUPROTNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O ODBIJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE O USVAJANJU PRIMEDBE POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA
  -> Online kupovina

  PREDLOG DUŽNIKA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZBOG PRETEĆE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA O KOJIMA SE VODI PARNICA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA
  -> Online kupovina

  PRIMEDBA POVERIOCA NA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE KOJIM SE NALAŽE PREDLAGAČU DA UPLATI PREDUJAM TROŠKOVA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA U SLUČAJU KADA JE PREDLOG POVUČEN DO ISTICANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OGLASNOJ TABLI SUDA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OBUSTAVI STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 1. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13. STAV 2. ZAKONA O STEČAJU
  -> Online kupovina

  ZAHTEV POVERIOCA STEČAJNOM UPRAVNIKU ZA PONOVNI PREGLED OSPORENE PRIJAVE POTRAŽIVANJA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU BIZNIS (POSLOVNE) PLATNE KARTICE
  -> Online kupovina

  ODGOVOR NARUČIOCA NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA ZBOG POVLAČENJA ZAHTEVA
  -> Online kupovina

  PRIJAVA INSPEKCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA NE IZGLASAJU DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE KADA NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU POVERIOCI SA VIŠE OD 70% UKUPNIH POTRAŽIVANJA ODLUČE DA SE STEČAJNI POSTUPAK OKONČA BANKROTSTVOM
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU KOJI JE PODNEO DUŽNIK
  -> Online kupovina

  PRIJAVA POTRAŽIVANJA POVERIOCA KADA POSTOJI JEMSTVO ZA OBAVEZU STEČAJNOG DUŽNIKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCA O NAPLATI POTRAŽIVANJA OD JEMCA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE POVERIOCU O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (POKRETNE STVARI)
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA STVARIMA ILI PRAVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA O KOJIMA SE VODE JAVNE KNJIGE I REGISTRI (NEPOKRETNOSTI)
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O POSTOJANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJIMA
  -> Online kupovina

  IZJAVA ZALOŽNOG POVERIOCA O IZNOSU NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆIM LICIMA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEPOTPUNOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  TUŽBA DETETA RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  TUŽBA MAJKE RADI PONIŠTENJA IZJAVE O SAGLASNOSTI SA PRIZNANJEM OČINSTVA
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 1
  -> Online kupovina

  ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - primer 2
  -> Online kupovina

  TUŽBA POSLOVNO NESPOSOBNOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG PRINUDE
  TUŽBA RADI PONIŠTENJA PRIZNANJA OČINSTVA ZBOG ZABLUDE
  TUŽBA JAVNOG TUŽIOCA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  TUŽBA ZAINTERESOVANOG LICA RADI UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI PRIZNANJA OČINSTVA
  ZAHTEV ZA PROMENU IZNOSA APROPRIJACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  PREDLOG INSPEKTORA RADA DA POSLODAVAC OTKLONI NEPRAVILNOST UTVRĐENU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA
  UGOVOR O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - USKLAĐIVANJE SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU
  -> Online kupovina

  ZAPISNIK O IZVRŠENOM POTPUNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU NA DALJINU
  -> Online kupovina

  ODLUKA O IZBORU DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - primer 2
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA NIJE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR, NITI DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA NA PERIOD DO GODINU DANA
  -> Online kupovina

  OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA
  -> Online kupovina

  TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
  -> Online kupovina

  TUŽBA PROTIV POSLODAVCA RADI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU UČINJENOG OD STRANE ODGOVORNOG LICA
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PRIČINJENE OD STRANE ZAPOSLENOG
  -> Online kupovina

  TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE U ŠKOLI
  -> Online kupovina

  UGOVOR O RADU SA POSLODAVCEM KOD KOGA JE ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR ILI JE DONET PRAVILNIK O RADU
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA PRE POKRETANJA PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA U TOKU PARNICE
  -> Online kupovina

  PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA SA PREDLOGOM ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA
  -> Online kupovina

  ZAHTEV INSPEKTORA RADA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV POSLODAVCA, ODNOSNO DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA
  -> Online kupovina

  Najnovija službena glasila objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex:

  SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 127 OD 21.11.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS broj 127, 21.11.2014.

  • • UPUTSTVO O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "MONUS" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA TDR D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O STATUSNOJ PROMENI PRIVREDNOG DRUŠTVA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD I JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD IBAR", KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR", KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENJE DEKADE UKLJUČIVANJA ROMA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE "INEP" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA IČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KUKURUZ "ZEMUN POLJE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA IČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
  • • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS, PROSVETNI GLASNIK, BROJ 13 OD 04.11.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik broj 13, 04.11.2014.

  • • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
  • • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA
  • • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2014)
  • • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2014)

  SLUŽBENI GLASNIK RS - MEĐUNARODNI UGOVORI BROJ 15 OD 20.11.2014/ODABRANI DOKUMENTI

  Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori broj 15, 20.11.2014.

  • • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA CRNE GORE
  • • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE
  • • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA EKONOMIJE REPUBLIKE JERMENIJE
  • • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

  BESPLATAN PRISTUP SVIM SL. GLASILIMA OBJAVLJENIM U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - dobićete besplatan pristup SVIM izvornim i prečišćenim tekstovima propisa koji su objavljeni u službenim glasilima RS, APV, Gradova i opština
 • ILI

 • Preko stranice “Registar službenih glasila” dobićete spisak najnovijih službenih glasila Republike Srbije.

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2013. GODINI

  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Eliminisano limitiranje prava na branioca, omogućeno da pripravnici za relativno lakša krivična dela zamene branioce u krivičnom postupku, proširena mogućnost da se posebne dokazne radnje sprovode za još neka krivična dela i ponovo uvedena odredba o određivanju pritvora nakon izricanja prvostepene presude •
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2013: • Proširen krug lica koja ne mogu da budu osuđeni saradnici •
  NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
  SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 42/2013

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2012. GODINI

  KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011
  KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 121/2012: • Odložena primena do 1. oktobra 2013. godine, a uskoro se očekuju i značajnije izmene ZKP - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012.
  OSNOVNI PRAVCI U RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU IZ 2012. GODINE: • Prikaz najvažnijih izmena i dopuna ZKP od strane predsednika Radne grupe, sa obrazloženjima • Ovaj stručni tekst je objavljen i u štampanom broju časopisa Pravni instruktor, br. 34/2012  
  POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011
  POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA: • Sa posebnim osvrtom na rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •

  • STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI U 2011. GODINI

  KOMENTAR NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - kojim su na sveobuhvatan način predstavljene novine u krivičnom postupku, objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 6/2011.
  POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 7/2011.
  ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - objavljen je i u štampanom broju  časopisa Pravni instruktor, br. 9/2011.

  Sniženje priručnika

  Poštovani pretplatnici,

  Paketom 3194 od 10.2.2014. preuzeli ste NOVU VERZIJU PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX – 16.0

  Kao rezultat konstantnog nastojanja našeg stručnog tima da, imajući u vidu potrebe i zahteve savremenog poslovanja, stalno unapređuje pravnu bazu i time doprinosi da Vaše svakodnevne aktivnosti, uz korišćenje pravne baze, budu zakonite i uspešnije, a pri tome komfornije i lakše, predstavljamo Vam novu, napredniju, razvijeniju i programski bolje osmišljenu verziju pravne baze Paragraf Lex.

  Novine u verziji 16.0 možete pročitati ovde: >>> Redakcijska strana

  PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI


  Prijatelji sajta

  Civis Udruženje izvoznika Srbije Unija poslodavaca Stalna konferencija gradova i opština Angloland Transparentnost Srbija Anti trafficking action Gradjanske inicijative Besplatna pravna pomoc U pravu si Licenciranje stecajnih upravnika Pumed trans Civis

  Poštovani posetioci,

  od 31.12.2013. godine kompanija Paragraf je, u skladu sa zakonodavnom regulativom Evropske Unije i korak ispred svih, omogućila svim posetiocima našeg sajta besplatan pristup Demo verziji pravne baze Paragraf Lex.

  DEMO VERZIJA OMOGUĆAVA besplatan pristup za sve posetioce sajta, BEZ POTREBE LOGOVANJA:

  • ORIGINALNIM I REDAKCIJSKI PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA, SVIH NIVOA (Republika Srbija, AP Vojvodina, gradski i opštinski)
  • PRAVNIM I EKONOMSKIM VESTIMA
  • OBRASCIMA

  Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 102 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 104 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>
  Aktuelan broj 79 / NOVEMBAR 2014.
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

  Aktuelan broj 80 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.  Aktuelan broj 104 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
  Aktuelan broj 102 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>

  Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

  Aktuelan broj 79 / NOVEMBAR >>>
  Pogledajte sve brojeve >>>