Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUŠTINA RS: Usvojena autentična tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji i odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, potvrđeni međunarodni ugovori o zajmovima za projekte izgradnje autoputa E-763, Koridora 10, za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća


Narodna skupština Republike Srbije je 27. decembra 2016. godine, u Danu za glasanje o tačkama od 16. do 27. dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja, usvojila:

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Autentično tumačenje odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji,
 • Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju,
 • Odluku o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku,
 • Odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
 • Odluku o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Izabran član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije sa liste kandidata koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku - Čedomir Radojčić,
 • Izabrani članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece i univerziteti akreditovani u Republici Srbiji - Radoje Kujović, Goran Petrović.
 • Izabran član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa liste kandidata, koju je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja - Danica Marinković,
 • Odluku o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Sedma sednica nastavljena je raspravom o preostalim tačkama dnevnog reda, o kojima će se poslanici izjasniti do kraja ove nedelje.

Preostale tačke za izjašnjavanje su:

Izvor: Redakcija, 27.12.2016.