Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva Budžetskog instruktora | Arhiva Pravnika u javnom sektoru

Budžetski instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Časopis sadrži:

 • STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.
 • PITANJA I ODGOVORE - Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.
 • AKTUELNU SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA, kao i MODELE vezane za poresko i računovodstveno poslovanje.

 • Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

  Tu su i u svakom trenutku aktuelni statistički podaci i korisne informacija kao na primer podaci o:  • STRUKA NA PRVOM MESTU Redakcija Budžetskog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

  • AKTUELNE TEME Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blago¬vremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni računovodstvenog i poreskog poslovanja, pre svega:
   • Planiranja i finansiranja
   • Budžetskog računovodstva i izveštavanja
   • Trezorskog poslovanja i platnog prometa
   • Interne kontrole i revizije
   • Javnih nabavki
   • Radnih odnosa
   • Plata, naknada i drugih primanja

  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PUTEM TELEFONA Svi pretplatnici na Budžetski instruktor imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju. Na Vaša pitanja, odgovaraju urednici Budžetskog instruktora

  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PISANIM PUTEM Pitanja možete postaviti i pisanim putem, preko formulara koji se nalazi OVDE. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.  PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU je stručni štampani časopis namenjen pravnicima zaposlenim u organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

  Časopis sadrži:

  STRUČNE KOMENTARE - Instruktivne autorske tekstove koji sadrže komentare u pogledu primene i tumačenja aktuelnih propisa
  PITANJA I ODGOVORE - iz prakse korisnika javnih sredstava
  SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA I MODELE AKATA - u vezi sa poslovanjem korisnika javnih sredstava i primenom i tumačenjem aktuelnih propisa Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.  SVEOBUHVATNA KONCEPCIJA - časopis PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU kroz kombinaciju stručnih komentara aktuelnih propisa, informacija o rokovima i predstojećim obavezama i odgovarajućih modela akata, sudske prakse i službenih mišljenja predstavlja neophodan stručni alat pravnicima zaposlenim u javnom sektoru u Republici Srbiji. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

  AKTUELNE TEME - Rubrike časopisa koncipirane su u skladu sa potrebama pretplatnika i u skladu sa pitanjima i nedoumicama u vezi primene propisa. Akcenat je na propisima koji uređuju nadležnosti i poslovanje korisnika javnih sredstava, pre svega u oblasti:
  • radnih odnosa i kolektivnog ugovaranja;
  • javnih nabavki;
  • državne uprave i lokalne samouprave;
  • javnih službi (obrazovanje i vaspitanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura) i javnih preduzeća.

  1Profaktura za pretplatu
  Količina Cena Vrednost PDV(%)
  1 37600 37600 10

  Osnovica za PDV    37600
  PDV (10%)     3760
  Ukupno:
  41360 RSD
  NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 11 2750 952 ili +381 11 3290 393.