Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2 od 08.02.2016.)

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE AFRIČKE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV REGRUTOVANJA, KORIŠĆENJA, FINANSIRANJA I OBUKE PLAĆENIKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADA REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE AFRIČKE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O SUKCESIJI I KONSOLIDACIJI BILATERALNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • PROTOKOL O OBEZBEĐIVANJU FITOSANITARNIH ZAHTEVA IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE ZA VETERINARSKI I FITOSANITARNI NADZOR RUSKE FEDERACIJE, KOD UZAJAMNIH ISPORUKA PROIZVODA SA VISOKIM FITOSANITARNIM RIZIKOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJTA O DONACIJI DRŽAVE KUVAJT REPUBLICI SRBIJI ZA OBNOVU OD RAZARAJUĆIH POPLAVA KOJE SU POGODILE REPUBLIKU SRBIJU MAJA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI ZA PROJEKAT "PODSTICANJE INVESTICIJA U ENERGETSKU EFIKASNOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE PREKO BANKARSKOG SEKTORA (EKO-KREDITI)" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O ZAJEDNIČKOJ PODRŠCI PROJEKTIMA "REFORMA STRUČNOG OBRAZOVANJA" I "UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE OKVIRNE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LIBAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex