"U Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je svečana dodela Paragraf Lex sertifikata za 184 studenta koji su obuku za rad s elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali u školskoj godini 2010/2011"


Sertifikate je studentima uručio prof. dr Stevan Lilić, nosilac predmeta Pravna informatika u okviru kojega su i održava obuka studenata za rad s elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex.

Svečanoj dodeli prisustvovali su i prodekan za nastavu prof. dr Žika Bujuklić, dipl. pravnik Dejan Ojkić rukovodilac sektora edukacije i marketinga u kompaniji Paragraf i dipl. pravnik Miroslav Bojović, menadžer u sektoru edukacije i marketinga.


Petnaest studenata koji su tokom kurseva pokazali najbolje rezultate Paragraf kompanija je nagradila jednogodišnjim licencama za elektronsku pravnu bazu Paragraf Lex.


  • Protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu potpisan je 2005. godine
  • Studentima je omogućeno besplatno korišćenje pravne baze Paragaf Lex na preko 150 računara na fakultetu
  • Obuka se izvodi u okviru predmeta Pravna Informatika
  • Broj polaznika: do kraja školske 2009/2010 obuku je završilo 1023 studenta PF u Beogradu
  • Obuka završena sa uspehom studentima se vrednuje sa 10 bodova prilikom polaganja ispita Pravna Informatika
  • Sertifikat se evidentira u Supplement diplomi kao posebno znanje stečeno u okviru studija – po Bolonjskoj Deklaraciji
  • Predavač: Dejan Ojkić, dipl. pravnik

Mesto održavanja kursa: Studentska računarska učionica na PF u Beogradu (ispred čitaonice) - pogledaj na mapi

Termin održavanja kursa: od 13 do 15h svakog radnog dana

Snimak sa dodele Paragraf Lex sertifikata