Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


16.6.2011. Održana svečana dodela Paragraf Lex sertifikata

U  amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta Union 16.6.2011. godine održana je svečana dodela Paragraf lex sertifikata za 152 studenta koji su obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali i uspešno okončali u akademskoj 2010/11 godini.

Dodeli su, pored studenata, prisustvovali i dekan prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, glavi menadžer fakulteta Goran Ćelić, Dejan Ojkić, rukovodilac sektora edukacije i marketinga u kompaniji Paragraf i Miroslav Bojović, menadžer za pravnu edukaciju i marketing u kompaniji Paragraf, inače i predavač na kursu.

 

  • Protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union potpisan je 2006. godine.
  • Studentima i profesorima je omogućeno besplatno korišćenje pravne baze Paragaf Lex na 60 računara
  • Broj polaznika: do kraja školske 2009/2010 obuku je završilo 491 student
  • Obuka se izvodi u okviru predmeta Pravna informatika
  • Obuka završena sa uspehom studentima se vrednuje sa 10 bodova prilikom polaganja ispita Pravna informatika
  • Sertifikat se evidentira u Supplement diplomi kao posebno znanje stečeno u okviru studija
  • Predavač: Miroslav Bojović, dipl. pravnik

 

Obaveštenja - dodela Paragraf Lex sertifikata