Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PREGOVORI SA EU O JAVNIM NABAVKAMA: Predstavljena su rešenja novog Zakona o javnim nabavkama, a uskoro i okviri poljoprivredne politike


Tanja Miščević izjavila je danas da ne treba očekivati veće probleme u pregovorima sa EU o poglavlju 5, koje se odnosi na javne nabavke, jer je jedini zahtev Evropske komisije izrada strategije i akcionog plana javnih nabavki u Srbiji.

Pregovaračka grupa 5, koju predvodi direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, na jučerašnjem skriningu u Briselu najavila je da će ta strategija i akcioni plan biti uskoro završeni i da će ti sadržati i plan daljeg usklađivanja sa standardima EU.

"Predstavljena su rešenja novog Zakona o javnim nabavkama i iskustva njegove jednogodišnje primene, kao i institucionalni kapaciteti koje imamo u toj oblasti", kazala je Miščevićeva.

 

Prema njenim rečima, sledeći korak je izrada Izveštaja sa skrininga koji je Evropska komisija najavila za septembar ili oktobar ove godine, a nakon toga će se nastaviti sa radom u pripremama na pregovaračkim pozicijama.

"Naša strana treba da predstavi opšte okvire poljoprivredne politike, strateske pravce razvoja, načine finansiranja srpske poljoprivrede i potencijale za korišćenje sredstava fondova EU za poljoprivredni razvoj", navela je ona.

Miščevićeva je naglasila da će prilagođavanje u oblasti poljoprivrede biti obuhvatnije, skuplje i dugotrajnije.

Pregovarački tim za poglavlje 11 predvodi državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović.

Izvor: Tanjug