Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

NAPLATA PO MENICAMA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA - NAPLATA NIJE ZABRANJENA DRUGIM PRAVNIM LICIMA VEĆ SAMO BANKAMA KAO POVERIOCIMA


Pitanje:

• Da li je u vreme vanrednog stanja zabranjena realizacija menica koje su dospele na naplatu ili samo postoji preporuka da se to ne radi?

Odgovor:

Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020 - dalje: Odluka), propisano je, između ostalog, tačkom 2. da je banka dužna da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Stavom 7. ove tačke Odluke propisano je i to da tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Može se zaključiti da naplata po menici nije zabranjena generalno, već je samo bankama, ne i drugim pravnim licima, naloženo da ne pokreću postupke prinudne naplate prema dužniku niti da preduzimaju druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika pod čim se između ostalog podrazumeva i prinudna naplata po menicama.

Naplata po menici, koja se ne odnosi na poslovni odnos obuhvaćen citiranom odlukom, bi bio dopušten, u smislu da se radi o transakciji zaduženja računa čiji osnov je menica i da se radi o poslovnom odnosu u kome banka nije poverilac po pravnom poslu za koji je morala da ponudi svom klijentu zastoj u ispunjenju obaveza na koji klijent nije odgovorio da želi da ispunjava svoje obaveze tokom tog perioda.

Predrag Ćatić