Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

PRIMENA OGRANIČENJA VISINE CENA I MARŽI OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I ZAŠTITNE OPREME NA ROBI KOJA JE NA DAN 5.3.2020. GODINE BILA NA AKCIJI


Pitanje:

• Imajući u vidu propisano ograničenje visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme, da li je trgovac postupio u skladu sa propisima, ukoliko je po isteku akcijske prodaje izvršio nivelaciju cena na nivo od 5.3.2020. godine, da li je dozvoljeno da dobavljači koji trgovcu isporučuju robu za vreme vanrednog stanja ukinu rabat i na koji način da trgovac na malo postupi u slučaju da dobavljač ukine rabat a roba ima ograničenu cenu?

Odgovor:

Odredbom člana 39. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), propisano je da radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, Vlada može da odredi privremene mere.

S tim u vezi doneta je Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme ("Sl. glasnik RS", br. 35/2020, 55/2020 i 57/2020 - dalje: Odluka), kojom je propisano da cene/marže u trgovini na veliko i trgovini na malo 37 kategorija robe ograničavaju na dan 5. mart 2020. godine. Ograničenje iz ove odluke se primenjuje u trajanju od 60 dana.

Ukoliko se radi o robi kod koje je ograničena maloprodajna cena, ona ne sme da pređe nivo koji je imala na dan 5. mart 2020. godine. Dobro pitanje je kako će trgovac da postupi ukoliko je ta roba bila na akciji 5. marta, Ovaj slučaj je izuzetak, naime ukoliko je roba bila na akciji tog dana, to ne predstavlja redovnu ponudu i s tim u vezi, mišljenja smo da trgovac može da primeni cenu koju je ta roba imala pre akcijske prodaje. Podrazumeva se da trgovac odgovarajućim ispravama, nivelacijom, odlukom o prodajnom podsticaju, ponudom prodajnog podsticaja koja sadrži period važenja akcije, dokazuje da je roba bila u prodaji sa sniženom cenom.

Što se tiče pitanja da li dobavljač za isporučenu robu može da ukine rabat koji inače daje trgovcu na malo, ukazujemo da Odluka ograničava i cene u veleprodaji, pa s tim u vezi ni cene u veleprodaji ne mogu da pređu nivo cena na dan 5. mart 2020. godine, bez obzira na dati rabat ili drugu pogodnost pre 5. marta 2020. godine. Prema tome, mišljenja smo da veletrgovac ne sme da ukine rabat koji je davao trgovcu na malo jer na taj način uvećava cenu u odnosu na cenu robe po kojoj je istu prodavao pre 5. marta.

Mišljenja smo da postoji razlika između datog rabata i prethodno navedenog prodajnog podsticaja (akcijske prodaje), naime akcijska prodaja je ograničenog trajanja u skladu sa Zakonom o trgovini i ne može da se produžava, dok takva ograničenja za rabat ne postoje.

Što se tiče dela pitanja kako da trgovac na malo postupi u slučaju da dobavljač ukine rabat, a roba ima ograničenu cenu u skladu sa Odlukom, mišljenja smo da treba da traži vraćanje prethodnih uslova poslovanja, takođe ima mogućnost da nezakonito ponašanje prijavi tržišnoj inspekciji koja vrši nadzor nad primenom ovog propisa, ali ne sme da povećava svoje maloprodajne cene, čak iako zadrži maržu iz prethodnog perioda.

Napominjemo da je za ovaj prekršaj propisana novčana kazna od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara za pravno lice, 50.000,00 do 150.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 50.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnika. Takođe, propisana je zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine i zaštitna mera javnog objavljivanja presude, a što je tržišna inspekcija najavila da će tražiti da izreknu sudije Prekršajnog suda.

Redakcija