Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

MOGUĆNOST PREIMENOVANJA PRENOSIVOG POS APARATA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA - PRENOS IZ RESTORANA U MALOPRODAJU


Pitanje:

• Da li je dozvoljeno da privredno društvo koje je zatvorilo restoran zbog vanrednog stanja, ali se bavi i maloprodajom, koristi prenosivi POS aparat za plaćanje platnim karticama koji je korišćen u restoranu za plaćanje u maloprodaji (usluge keteringa i dostave hrane) budući da ima višak POS terminala iz restorana (prema informaciji banke POS aparat se ne može preimenovati, a uslovi kretanja su znamo ograničeni)?

Odgovor:

Suština pitanja jeste da li restoran, koji ne funkcioniše, može da se preregistruje kao mesto odakle se pružaju ketering i usluge dostave na kućnu adresu kako bi kasa za koju je vezan POS prenosni aparat mogao da funkcioniše i da se promet prikaže po kasi za koju je aparat vezan.

Suština odgovora je da se POS aparat uklopi u stanje kase za koju je vezan. Ovde nije toliko problem samo mesto koliko činjenica da se radi o isporuci robe iz marketa koja se naplaćuje putem POS aparata vezanog za restoran.

Ukoliko prethodno nije moguće odluka firme o korišćenju slobodnih POS aparata za ove svrhe uz potvrdu banke o nemogućnosti preimenovanja, o kome je reč u pitanju, a pod uslovom da se nađe način poklapanja stanja kasa koje su izdale račun za robu na dostavu i slipa putem kojeg je ta roba naplaćena, bi morao da bude dovoljan u okolnostima ograničenog kretanja i iznuđenih rešenja.

Predrag Ćatić