Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

PRAVO POLJOPRIVREDNIKA DA NESMETANO OBAVLJAJU POLJOPRIVREDNE RADOVE U POGRANIČNIM DELOVIMA U TOKU VANREDNOG STANJA


Pitanje:

• Na koji način poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji susedne države, odnosno na teritoriji Republike Srbije, mogu nesmetano da obavljaju radove imajući u vidu važeće propise?

Odgovor:

Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020 i 60/2020), član 4a stav 1, državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji ulaze u Republiku Srbiju, određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od14 dana (izolacija u kućnim uslovima) ili druga mera zdravstvenog nadzora utvrđena aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Prema stavu 5. član 4a iste odluke, navedene mere ne primenjuju se na domaće državljane i državljane susednih država koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji susedne države, odnosno na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

Snežana Zvonarić