Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

OBUSTAVA RADA PIJACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA VREME VANREDNOG STANJA


Pitanje:

• Imajući u vidu da je naredbom Gradskog štaba grada Beograda zabranjen rad pijacama na teritoriji grada Beograda, da li se isto odnosi i na rad objekata mešovite robe u okviru pijaca?

Odgovor:

Na osnovu naredbe Gradskog štaba, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, od 1.4.2020. godine je obustavljen rad pijaca na teritoriji grada Beograda.

Gradskim opštinama koje na svojim teritorijama imaju pijace i njima upravljaju, naređeno je da svojim posebnim aktom urede rad objekata mešovite robe unutar pijaca, organizujući posebne koridore i pridržavajući se radnog vremena radnim danima do 15, a vikendom do 13 časova.

Snežana Zvonarić