Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE O POSTUPANJU U PERIODU VANREDNOG STANJA

• Korisnik usluga koji dostavlja zahtev elektronskim putem u tekstu mejla precizno navodi da li podnosi samo zahtev za prvo prijavljivanje ili i zahtev za novčanu naknadu. Uz obrasce zahteva šalju se i svi dokazi u jednom mejlu •


Nacionalna služba za zapošljavanje je dala Obaveštenje za korisnike usluga Nacionalne službe za zapošljavanje o postupanju u periodu vanrednog stanja kako bi segrađanima omogućilo ostvarivanje prava o kojima se odlučuje u postupcima pred navedenom službom.

U nastavku dajemo integralni tekst navedenog obaveštenja od 23. marta 2020. godine, a koji je dostupan na sledećem linku.

Obaveštenje za korisnike usluga Nacionalne službe za zapošljavanje o postupanju u periodu vanrednog stanja

"Nacionalna služba za zapošljavanje će za vreme trajanja vanrednog stanja uvedenog u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja virusa COVID-19, a ceneći neophodnost da se građanima omogući ostvarivanje prava o kojima se odlučuje u postupcima pred Nacionalnom službom za zapošljavanje da obezbedi sledeće:

1. Prvo prijavljivanje stranaka na evidenciju nezaposlenih

2. Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

3. Dostavljanje žalbi, drugih pravnih sredstava i dokaza od uticaja na nastavljanje isplate, obustavu isplate ili prestanak prava na novčanu naknadu

4. Podnošenje zahteva/prijava za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja

5. Podnošenje zahteva za izdavanje/produženje radnih dozvola

6. Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenima

7. Zakazano javljanje tražilaca zaposlenja

Važno obaveštenje:

Radi efikasnijeg postupanja, potrebno je da u tekstu mejla precizno navedete da li podnosite samo zahtev za prvo prijavljivanje ili i zahtev za novčanu naknadu. Isto iz razloga što se o zahtevu za novčanu naknadu odlučuje u posebnom postupku.

Potrebno je da uz obrasce zahteva pošaljete i sve dokaze u jednom mejlu kako bi Nacionalna služba za zapošljavanje mogla da pristupi unosu i obradi podataka u informacionom sistemu.

Napomena:

Elektronska pošiljka koja je na mejl adresu dospela svakog radnog dana do 15 časova smatra se primljenom i zavodi se istog dana. Elektronska pošiljka koja je na mejl adresu dospela radnog dana posle 15 časova ili vikendom, smatra se primljenom i zavodi se prvog narednog radnog dana."

Redakcija