Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

NOVE ODLUKE VLADE RS KOJIMA SE OGRANIČAVA PRAVO KRETANJA I OKUPLJANJA GRAĐANA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA


Novim odlukama Vlade Republike Srbije pooštrene su zabrane kretanja i okupljanja građana a u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.

Izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020 i 45/2020) od 28.3.2020. godine, lica obolela od zarazne bolesti COVID-19, odnosno lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, biće izolovana i lečena u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2, i dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije, jer u suprotnom oni će biti prinudno izolovani u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Takođe, izmenama ove odluke svim licima kojima do 28.3.2020. godine nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem nadležnog sanitarnog inspektora, trajanje te mere se produžava za još 14 dana računajući od dana isteka prethodno određene mere.

Izmenama Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 34/2020, 39/2020, 40/2020 i 46/2020) od 28.3.2020. godine, zabrana kretanja je produžena tako da je kretanje lica zabranjeno u vremenu od 17 do 05 časova, osim subotom kada zabrana traje od 15 do 03 časova i nedeljom kada zabrana traje od 15 do 05 časova.

Nebojša Otović