Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

INSTRUKCIJA ZA RAD TERETANA I FITNES-KLUBOVA OD 27.4.2020. GODINE


Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020) koja je na snazi od 27.4.2020. godine pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost pružanja:

- frizerskih i kozmetičkih usluga,

- usluga pedikira,

- usluga manikira,

- usluga fitnes klubova i teretana,

- aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila,

- usluga solarijuma,

- usluga salona za mršavljenje,

- usluga salona za masažu i

- drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanja lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno,

mogu nastaviti sa obavljanjem delatnosti pod uslovom:

- da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i

- da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Odlukom Republičkog kriznog štaba od ponedeljka, 27.4.2020. godine, ponovo su počeli da rade fitnes-klubovi i teretane. Objekti ovog tipa će biti na raspolaganju korisnicima, koji će, kao i zaposleni, morati da ispoštuju pravila ponašanja i procedure koje su na snazi tokom epidemije virusa korona.

Instrukcije za rad teretana i fitnes-klubova su sledeće:

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes-klubova o bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes.

2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera.

3. Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizite za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana što češće provetravati sve prostorije.

4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika, mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola.

5. Svi zaposleni moraju nositi ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena.

6. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene.

7. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom.

8. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe-kuhinje, svlačionice, tuš-kabine i slično, moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

9. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje dva metra (10 metara kvadratnih po vežbaču).

10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe.

11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), odgovorno lice kluba dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - "kovid ambulanti".

12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - "kovid ambulanti".

Snežana Zvonarić