Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 10/2022 od 30.08.2022.)


 • DOPUNA KATALOGA UDŽBENIKA ZA PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED SREDNJE ŠKOLE – GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA GEOGRAFIJU I ISTORIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA GIMNAZIJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA BIOLOGIJU I HEMIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex