Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 7/2022 od 10.03.2022.)


  • REŠENJE O POSTAVLJANJU ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 7/2022)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZVRŠENJE NADLEŽNOSTI OPŠTINE RUMA U POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2022)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OD POLJSKE ŠTETE ("Sl. list opština Srema", br. 7/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O IZBORU PRIVATNOG PARTNERA I DODELI UGOVORA O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ODRŽAVANJE LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA, SA JAVNIM PLAĆANJEM ("Sl. list opština Srema", br. 7/2022)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex