Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 7/2021 od 16.04.2021.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2021)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BANOVCI (NOVI BANOVCI, STARI BANOVCI, BANOVCI DUNAV) ("Sl. list opština Srema", br. 7/2021)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENIM MESTIMA STARI BANOVCI, NOVI BANOVCI, VOJKA, KRNJEŠEVCI, STARA PAZOVA, NOVA PAZOVA, BELEGIŠ, SURDUK I GOLUBINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2021)
  • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA PREMA DRUŠTVU "KOMPANIJA ŠTAMPARIJA BORBA" A.D. BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 7/2021)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list opština Srema", br. 7/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex