Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 5/2021 od 01.04.2021.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE MULTIFUNKCIONALNE RADNE ZONE STARA PAZOVA "SEVER" ("Sl. list opština Srema", br. 5/2021)
  • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2021)
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI NEKATEGORISANOG PUTA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex