Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 5 od 22.02.2018.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA "ISTOČNU RADNU ZONU 2" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING I INFRASTRUKTURA", RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJI PRIRODNOG GASA "GAS - RUMA" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" OPŠTINE RUMA, RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA JKP "PARKING I INFRASTRUKTURA", RUMA (Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" OPŠTINE RUMA, RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 5/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex