Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 46/2020 od 23.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O OTPISU I KONVERZIJI POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE STARA PAZOVA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE "IVAN MILUTINOVIĆ" PIM A.D. ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE STARA PAZOVA U KAPITAL DRUŠTVA "FULL PROTECT" D.O.O ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PIJACAMA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O POGREBNIM DELATNOSTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJE GROBLJIMA I POGREBNE USLUGE ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 46/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex