Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 4/2021 od 19.03.2021.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2021)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U MULTIFUNKCIONALNOJ RADNOJ ZONI U STAROJ PAZOVI ("Sl. list opština Srema", br. 4/2021)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2021)
  • ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE STARA PAZOVA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE "DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE ZGRADA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 4/2021)
  • ODLUKA O PRIHVATANJU UDELA BEZ NAKNADE OPŠTINE STARA PAZOVA U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA "FULL PROTECT" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 4/2021)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA EKSTERNU REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 4/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex