Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 38/2022 od 16.12.2022.)


  • ODLUKA O O BUDŽETU OPŠTINE IRIG ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IRIG I OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA O SUOSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA OPŠTINE IRIG ZA PERIOD 2022-2024 GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE OPŠTINE IRIG (Sl. list opština Srema", br. 38/2022)
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA "JEZERO BORKOVAC" ("Sl. list opština Srema", br. 38/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex