Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 37 od 28.12.2018.)


 • ISPRAVKA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU GRGETEG ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU JAZAK ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU KRUŠEDOL PRNJAVOR ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU KRUŠEDOL SELO ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐiVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU MALA REMETA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU NERADIN ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU RIVICA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU ŠATRINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU VELIKA REMETA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OBJEDINJENOM UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA MEĐUMESNI PREVOZ NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OTUĐENJU SLUŽBENIH MOTORNOG VOZILA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE STARA PAZOVA DO 2025. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O POVERAVANJU NA UPRAVLJANJE KOMPLEKSA BAZENA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLIH I RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI U OPŠTINI PEĆINCI ZA PERIOD OD 2019-2023. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U NASELJU BELEGIŠ ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE PEĆINCI DOO ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JAVNE USTANOVE "SPORTSKI CENTAR" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA MESNE ZAJEDNICE KUPINOVO ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE AŠANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE BRESTAČ ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE DEČ ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE DONJI TOVARNIK ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE KARLOVČIĆ ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE OBREŽ ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE OGAR ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE POPINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE PRHOVO ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SIBAČ ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SREMSKI MIHALJEVCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE SUBOTIŠTE ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE ŠIMANOVCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA CRVENOG KRSTA PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA "DR DRAGAN FUNDUK" PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE PEĆINCI ZA 2019. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA REDOVNE AKTIVNOSTI I PROGRAME UDRUŽENJA SA TERITORIJE OPŠTINE RUMA U 2019. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE U 2019. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "DR DRAGAN FUNDUK" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O ISTEKU MANDATA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "DR DRAGAN FUNDUK" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINE UPRAVE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ZAKLJUČAK O KRITERIJUMIMA ODREĐIVANJA CENA ZA BESPRAVNO KORIŠĆENJE DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)
 • ZAKLJUČAK O KRITERIJUMIMA ODREĐIVANJA CENA ZA BESPRAVNO KORIŠĆENJE DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex