Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 33/2021 od 10.08.2021.)


  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2021. I 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 33/2021)
  • ZAKLJUČAK O KRITERIJUMIMA ODREĐIVANJA NAKNADE ZA BESPRAVNO KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex