Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 30/2021 od 19.07.2021.)


 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O REFINANSIRANJU ZADUŽENJA OPŠTINE PEĆINCI PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU BR. LTL 198637 OD 09.01.2020. GODINE I UPISU HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O RASKIDU UGOVORA O REALIZACIJI STAMBENE IZGRADNJE U OKVIRU KOMPONENTE C1 POTPROJEKTA 9 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA - STAMBENI PROGRAM U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ZAKLJUČAK (Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O VODOVODU ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 1-1-3 U CENTRALNOJ ZONI" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA DOBRINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I IZGRADNJU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I IZGRADNJU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE POLETARAC RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE POLETARAC RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZVRŠENJE NADLEŽNOSTI OPŠTINE RUMA U POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U 2021. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex