Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 3 od 10.01.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O IZBORU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)
  • REŠENJE O VERIFIKACIJI MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex