Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 29 od 26.09.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE STARA PAZOVA DO 2025. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 29/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 29/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex