Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 29 od 18.09.2017.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)
  • ODLUKA O PRAVU PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)
  • ODLUKA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE PEĆINCI NA K.P. 3629/2KO ŠIMANOVCI SA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U PRIVATNOJ SVOJINI DRUŠTVA "ALMONT" DOO BEOGRAD NA K P. 3181/2 KO ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)
  • ODLUKA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE PEĆINCI NA K.P. 3629/3, 3629/4, 3629/5 I 3629/6 KO ŠIMANOVCI SA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U PRIVATNOJ SVOJINI DRUŠTVA "DOKA SERB" DOO ŠIMANOVCI NA K.P. 3179/2, 3180/2 I 3178/2 KO ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex