Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 24 od 27.07.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU SMERNICA ZA IZRADU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE RUMA 2018-2022. GODINA ("Sl. list opština Srema", br. 24/2018)
  • REŠENJE O DOPUNAMA PLANA RAZMEŠTAJA KIOSKA ZA GRAD RUMU I OSTALA NASELJENA MESTA OPŠTINE RUMA, IZMENA ZA LOKACIJE BROJ 1,1 I 2 U PLATIČEVU, ULICA ŽELEZNIČKA ("Sl. list opština Srema", br. 24/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex