Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 23 od 26.07.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 23/2018)
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE U K.O. KRUŠEDOL SELO ("Sl. list opština Srema", br. 23/2018)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA ("Sl. list opština Srema", br. 23/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE IRIG ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 23/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "IRIG" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 23/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 23/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex