Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 2 od 08.01.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. list opština Srema", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex